Sinh viên

Quay lại

Thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên không hoàn thành học phí học kỳ I năm học 2016-2017

Những sinh viên chưa hoàn thành học phí Học kỳ 1 năm học 2016-2017 (Học kỳ 20161) sẽ bị xử lý như sau:
1-     Bị khóa tài khoản đăng ký học tập của Sinh viên;
2-     Bị Cảnh cáo kỷ luật mức 1 và trừ điểm rèn luyện.
Nhà trường sẽ tổ chức thu học phí bổ sung cho những sinh viên chưa hoàn thành học phí trong hai ngày 14 và 15/02/2017 tại Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên (Phòng 103-104 nhà C1).
Kết thúc thời gian thu học phí bổ sung, những sinh viên không hoàn thành học phí sẽ bị xử lý CẢNH CÁO KỶ LUẬT MỨC 2 VÀ ĐÌNH CHỈ HỌC TẬP.
Xem danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí: tại đây
 
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

SỰ KIỆN NỔI BẬT
T12
22
Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam