Sinh viên

Quay lại

Thông báo về việc chuyển khoản tiền học bổng tài trợ Zeon và Toyota năm học 2016 - 2017

Ngày 17/01/2017 nhà trường đã chuyển khoản tiền học bổng tài trợ Zeon và học bổng tài trợ Toyota năm học 2016-2017 vào tài khoản ATM ngân hàng Vietinbank của sinh viên.

Danh sách sinh viên nhận học bổng tài trợ Zeon: xem tại đây
Danh sách sinh viên nhận học bổng tài trợ Toyota: xem tại đây
 
Nhà trường đề nghị sinh viên lên ký xác nhận đã nhận tiền học bổng tại Phòng 103 - C1 (Bàn 3) trong ngày 19 và 20/01/2017.

SỰ KIỆN NỔI BẬT
T06
03
Hội nghị sinh viên NCKH cấp Trường năm học 2019-2020 (3-5/6/2020)

Tin tức liên quan Tin tức liên quan