Sinh viên

Quay lại

Thông báo sinh viên nhận học bổng nữ sinh Microsoft nộp bảng điểm học kỳ 1 năm học 2016-2017

Theo yêu cầu của nhà tài trợ, 12 nữ sinh đã nhận học bổng Microsoft khẩn trương nộp bảng điểm của học kỳ 1 năm học 2016-2017 để xét tiếp học bổng trong học kỳ 2.

Danh sách chi tiết: xem tại đây
 
Hạn nộp cuối cùng: ngày 16/02/2017.
 
Địa điểm nộp: Phòng 103- C1 (Bàn 3).
 
Lưu ý: 
- Sinh viên chỉ nộp bảng điểm gồm các học phần của học kỳ 1 năm học 2016-2017, cuối bảng điểm có tính GPA của học kỳ 1 năm học 2016-2017.
- Bảng điểm phải có xác nhận của Viện hoặc Phòng Đào tạo đại học.
- Sinh viên không nộp bảng điểm sẽ không được xét tiếp học bổng trong học kỳ 2.

SỰ KIỆN NỔI BẬT
T01
17
Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - Bách khoa nghìn giọt hy vọng lần thứ XXVII