Sinh viên

Quay lại

Thông báo sinh viên nhận Học bổng Lawrence S. Ting nộp bảng điểm và Giấy xác nhận hoạt động xã hội kỳ 20161

Nhà trường thông báo 09 sinh viên có tên trong Danh sách nhận học bổng Lawrence S.Ting năm học 2016-2017 nộp hồ sơ để xét tiếp học bổng kỳ 20162.

1. Hồ sơ gồm:
 - Bảng điểm kỳ 20161 có xác nhận của Viện hoặc Phòng Đào tạo đại học. 
 - Giấy xác nhận tham gia hoạt động xã hội trong kỳ 20161.
2. Hạn nộp: ngày 03/03/2017
3. Địa điểm: Phòng 103 - C1 (Bàn 3).
Lưu ý:
- Sinh viên chỉ nộp bảng điểm gồm các học phần của kỳ 20161, cuối bảng điểm có tính GPA 20161.
- Sinh viên không nộp hồ sơ sẽ không được xét tiếp học bổng Lawrence S.Ting kỳ 20162.

SỰ KIỆN NỔI BẬT
T01
17
Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - Bách khoa nghìn giọt hy vọng lần thứ XXVII