Sinh viên

Quay lại

Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng Sumitomo năm học 2016-2017

Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên nhận học bổng Sumitomo năm học 2016-2017. Lễ trao học bổng sẽ được thông báo trên trang công tác sinh viên http://ctsv.hust.edu.vn/ và cổng thông tin đào tạo http://ctt-daotao.hust.edu.vn/ sau khi có kế hoạch cụ thể. 

-> DANH SACH SV K61 NHAN HOC BONG SUMITOMO: xem chi tiết tại đây

-> DANH SACH SV KHOA CU NHAN HB SUMITOMO: xem chi tiết tại đây

SỰ KIỆN NỔI BẬT
T01
17
Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - Bách khoa nghìn giọt hy vọng lần thứ XXVII