Hợp tác & Đối ngoại

Quay lại

Đối tác quốc tế

Nhật Bản

University

Signing date

Level

TEIKYO UNIVERSITY

17-Jun-95

University

RITSUMEIKAN UNIVERSITY

07-May-96

University

10-May-05

University

GIFU UNIVERSITY

26-Jun-98

University

17-May-11

University

FUJI RESEARCH INSTITUE CORPORATION

01-Oct-99

University

NAGAOKA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

08-Dec-99

University

28-Mar-02

University

10-Mar-03

University

18-Mar-04

University

07-Feb-05

University

22-Dec-05

University

19-May-06

University

24-Jan-11

University

22-Mar-11

University

6-Aug-12

University

17-Mar-14

University

04-Apr-14

University

21-Jun-14

University

NAGOYA UNIVERSITY

10-Aug-00

Department

18-Sep-09

University

08-Aug-13

University

KOCHI UNIVERSITY

02-Jul-02

University

NATIONAL INSTITUTE OF INFOMATICS

14-Dec-04

University

30-Sep-11

University

KEIO UNIVERSITY

12-Sep-05

University

SOUTH EAST ASIAN TECHNICAL UNIVERSITY CONSORTIUM

01-Sep-06

University

OKAYAMA UNIVERSITY

01-Dec-06

University

TOYOTA TECHNOLOGICAL INSTITUTE

08-Dec-06

University

28-Dec-11

University

KYUSHU INSTITUTE OF TECHNOLOGY

20-Mar-07

University

24-May-12

University

TOKAI UNIVERSITY

05-Nov-07

University

KYOTO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

22-Nov-07

University

28-Oct-12

University

JAPAN ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

28-May-08

University

22-Dec-11

University

THE UNIVERSITY OF AIZU

02-Dec-08

University

KYOTO UNIVERSITY

17-Dec-08

University

TOHOKU UNIVERSITY

27-Mar-09

University

SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

09-Apr-09

University

14-Mar-12

University

KANAZAWA UNIVERSITY

18-Sep-09

University

THE JAPANESE UNIVERSITIES CONSORTIUM

18-Sep-09

University

KANSAI UNIVERSITY

25-Nov-09

University

DOSHISHA UNIVERSITY

17-Mar-10

University

17-Mar-10

University

TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

02-Jun-10

University

06-Apr-11

University

09-Jun-14

University

CHUO UNIVERSITY

30-Mar-11

University

AOYAMA GAKUIN UNIVERSITY

09-May-12

University

NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION KOCHI UNIVERSITY

04-Oct-12

University

GRADUATE SCHOOL OF INFORMATION, PRODUCTION AND SYSTEMS WASEDA UNIVERSITY

26-Nov-12

University

AKITA UNIVERSITY

14-May-13

University

JOINING AND WELDING RESEARCH INSTITUTE OSAKA UNIVERSITY

24-Jul-13

University

SHINSHU UNIVERSITY

08-Aug-13

University

CHIBA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

10-Dec-13

University

THE NATIONAL INSTITUTE OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

17-Jul-14

University


Lào

University

Signing Date

Level

NATIONAL UNIVERSITY OF LAO

12-Jul-04

University

 

Malaysia

University

Signing Date

Level

UNIVERSITY TECHNOLOGY MALASIA

24-Feb-01

University

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

7-Sep-10

University

 

Philippines

University

Signing Date

Level

UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES

8-Jan-07

University

DE LA SALLE UNIVERSITY-MANILA

16-Oct-07

University

 

Singapore

University

Signing Date

Level

GENETIC COMPUTER SCHOOL

10-Jul-95

University

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

21-Dec-00

University

15-Sep-04

University

 

Hàn Quốc

University

Signing Date

Level

CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY

24-Jan-00

University

KWANGJU INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

28-Sep-00

University

KOREA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

7-Feb-01

University

29-Jan-07

University

14-Oct-11

University

KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY

15-Jun-01

University

10-Feb-12

University

SCHOOL OF ELECTRONICS ENGINEERING, KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY

20-Feb-12

School

SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINNEEING, KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY

20-Feb-12

School

KOREA INSTITUTE OF INDUSTIAL TECHNOLOGY

1-Jul-01

University

13-Dec-05

University

SUN MOON UNIVERSITY

28-Sep-01

University

WOOSONG UNIVERSITY

18-Oct-01

University

CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY

19-Nov-01

University

13-Oct-06

University

KONGJU NATIONAL UNIVERSITY

29-Jan-02

University

29-Apr-04

University

COLLEGE OF ENGINEERING, GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY

27-Feb-02

University

SUNCHON NATIONAL UNIVERSITY

3-Apr-02

University

31-Jul-07

University

DONG-A UNIVERSITY

7-Aug-02

University

INFORMATION AND COMMUNICATIONS UNIVERSITY

14-Oct-02

University

UNIVERSITY OF ULSAN

11-Feb-03

University

11-Feb-03

University

2-Nov-03

University

2-Nov-03

University

19-Oct-06

University

KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

17-Mar-03

University

24-Apr-14

University

MYONGJI UNIVERSITY

21-Mar-03

University

SEJONG UNIVERSITY

21-Apr-03

University

15-Jan-14

University

KOREA ELECTRONICS TECHNOLOGY INSTITUTE

1-Aug-03

University

23-Jan-14

University

SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY

16-Feb-04

University

1-Apr-04

University

THE INJE UNIVERSITY

8-Dec-04

University

COLLEGE OF ENGINEERING, YEUNGNAM UNIVERSITY

10-Jan-05

University

COLLEGE OF ENGINEERING, KOREA UNIVERSITY

28-Feb-05

University

THE KOREA INSTITUTE OF GEOSCIENCE AND MINERAL RESOURCES

17-May-05

University

COLLEGE OF ENGINEERING, INHA UNIVERSITY

19-Oct-05

University

KOOKMIN UNIVERSITY

19-Dec-05

University

HANBAT NATIONAL UNIVERSITY

16-Jan-06

University

KOREA INSTITUTE OF MECHINERY AND MATERIALS

28-Feb-06

University

19-May-11

University

HANYANG UNIVERSITY

18-Apr-06

University

HARBIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MONGOLIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY,

19-Oct-06

University

NOVOSIBIRSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY; TOMSK POLYTECHNIC UNIVERSITY;

HANOI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY;

ULSAN INSDUTRY PROMOTION TECHNOPARK, UNIVERSITY OF ULSAN

REGINAL INNOVATION CENTER_INHA UNIVERSITY

30-Nov-06

Department

KOREA POLYTECHNIC UNIVERSITY

15-Jan-07

University

KONKUK UNIVERSITY

29-Jan-07

University

THE KOREA ATOMIC ENERGY RESEARCH INSTITUTE

8-Mar-07

University

SOGANG UNIVERSITY

12-Apr-07

University

COLLEGE OF ENGINEERING, YONSEI UNIVERSITY

18-Apr-07

University

DAEGU UNIVERSITY

3-Dec-07

University

HANKYONG NATIONAL UNIVERSITY

10-Oct-08

University

DONGGUK UNIVERSITY

10-Oct-08

University

KUMOH NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

9-Mar-10

University

POHANG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

17-May-10

University

19-Aug-10

Department

ULSAN NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

6-Sep-10

University

25-Sep-13

University

PAICHAI UNIVERSITY

21-Sep-10

University

CHONAM NATIONAL UNVERSITY

7-Jan-11

University

MOKPO NATIONAL UNIVERSITY

10-Feb-12

University

SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

27-Feb-12

University

INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF CAMBODIA, NATIONAL UNIVVERSITY OF LAOS,

15-Aug-12

University

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OF THE UNION OF MYANMAR,

ASEAN UNIVERSITY NETWORK SECRETARIAT,

SEOUL CYBER UNIVERSITY OF KOREA

THE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY_KOREA

23-Dec-13

University

RIS PROGRAM FOR MANUFACTURING-BASED TECHNOLOGY INDUSTRY, CHONAM NATIONAL UNIVERSITY

15-Jan-14

School

SCHOOL OF ELECTRONICACL AND ELECTRIC ENGINEERING, YONSEI UNIVERSITY

1-Aug-14

School

KOREA DISPLAY INDUSTRY ASSOCIATION AND SOONCHUNHYANG

27-Oct-14

University

KOREAN INSTITUTE OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION SCIENCES

16-Dec-14

University

 

Trung Quốc

University

Signing Date

Level

UNIVERSITY OF MACAU

 

University

SOUTHERN YANGTZE UNIVERSITY

29-Dec-05

University

BEIJING UNION UNIVERSITY

06-Jan-06

University

KUNMING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

07-Sep-06

University

YUNNAN UNIVERSITY

12-Dec-11

University

 

 

Đài Loan

University

Signing Date

Level

CHIA NAN UNIVERSITY OF PHARMACY AND SCIENCE TAINAN

29-Nov-04

University

KUN SHAN UNIVERSITY

3-Dec-04

University

NATIONAL YUNLIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

14-Mar-05

University

4-Dec-06

University

CHING YUN UNIVERSITY

16-Mar-05

University

LUNGHWA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

17-Mar-05

University

28-Jan-08

University

CHAOYANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2-Dec-06

University

NATION KAOHSING FIRST UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

2-Dec-06

University

NATIONAL PINGTUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

2-Dec-06

University

CHENG SHIU UNIVERSITY

2-Dec-06

University

NATIONAL CHIN-YI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

3-Dec-06

University

SOUTHERN TAIWAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

3-Dec-06

University

NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

5-Dec-06

University

16-Aug-07

University

15-Apr-14

University

NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY

24-Jan-07

University

NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

17-Dec-07

University

MINH TAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

year 2008

University

NATIONAL CHIN-YI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

23-Jan-08

University

FAR EAST UNIVERSITY

16-Apr-08

University

FENG CHIA UNIVERSITY

3-Jun-08

University

CHUNG YUAN CHRISTIAN UNIVERSITY

23-Jun-08

University

MEIHO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

11-Nov-08

University

CHUNG HWA UNIVERSITY OF MEDICAL TECHNOLOGY

7-Aug-09

University

UNIVERSITY PEDAGOGICA

15-Sep-09

University

NATIONAL FORMOSA UNIVERSITY

24-Aug-10

University

10-May-11

University

NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-NTUT

29-Nov-10

University

DAYEH UNIVERSITY

24-Aug-11

University

NATIONAL CHIAO TUNG UNIVERSITY

29-Dec-11

University

NATIONAL TAIWAN OCEAN UNIVERSITY

30-May-13

University

 

Thái Lan

University

Signing Date

Level

ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

14-May-99

University

KHON KAEN UNIVERSITY

13-Oct-04

University

MAE FAH LUANG UNIVERSITY

22-Sep-06

University


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T03
01
Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES) đánh giá và kiểm định chất lượng CTĐT của Trường