Đào tạo

Quay lại

Thông báo về kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20162

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ 20162

Phòng Đào tạo Đại học đã có danh sách kết quả xét nhận Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) kỳ 20162.

1.     Sinh viên được xét nhận Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp nếu đảm bảo đủ các điều kiện sau:

-        Nợ không quá 8 tín chỉ so với yêu cầu của chương trình đào tạo (chưa kể TTTN, ĐATN và các học phần đang học trong kỳ theo chương trình đào tạo chuẩn)

-        TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên (tính đến hết ngày 30.01.2017). 

2.     Sinh viên xem kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20162 tại:

Truy nhập tài khoản sinh viên (SIS) -> xem mục Đăng ký học tập” -> “Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp để xem trực tiếp.

3.     Phương thức gửi thắc mắc

Sinh viên có thể chọn một trong các hình thức sau để gửi thắc mắc về kết quả xét nhận ĐATN:

1.     Nộp đơn trực tiếp tại Phòng 201-C1 (Mẫu đơn)

2.     Hoặc gửi đơn qua email tới các địa chỉ:

huong.nguyenthi1@hust.edu.vn;ninh.lequang@hust.edu.vn

Lưu ý: sinh viên bắt buộc phải sử dụng email được nhà trường cấp cho để gửi các thông tin liên quan tới học tập.

4.     Thời hạn nhận đơn thắc mắc

-        Từ 8:00 ngày 09/02/2017 đến 16:30 ngày 16/02/2017.

Lưuý: các đơn nộp sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

-        Với các sinh viên đăng ký sai mã học phần ĐATN: cần làm đơn nộp tại Phòng 201- C1 để đăng ký lại trong thời hạn như trên.

 

     Tải danh sách đăng ký sai mã đồ ántải về

     

     Tải mẫu đơn thắc mắctải về

5.     Thời hạn trả kết quả của các đơn thắc mắc

-        Từ 8:00 ngày 23/02/2017

-        Sau thời hạn này: những sinh viên không đủ điều kiện nhận ĐATN sẽ bị xóa đăng ký mã lớp Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp./.

-------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ bài viết lên facebook