Đào tạo

Quay lại

Thông báo thay đổi phòng học

Phòng đào tạo đại học thông báo
Sinh viên vào xem lại phòng học một số mã học phần của một số mã lớp được đổi phòng rộng hơn.
Danh sách mã lớp thay đổi phòng học xem tại đây.
Bổ sung:
96109 EM4215 Khởi sự kinh doanh Tuần 22,25-32 chuyển sang phòng D5-101; Tuần 34-40 chuyển sang phòng D5-102
96113 EM4314 Hành vi người tiêu dùng chuyển sang phòng D5-102
96099 ME4028 Mô hình hóa vật liệu composite Thứ 3 chuyển sang TC-209 và Thứ 4 chuyển sang TC-406
Trân trọng cảm ơn! Chia sẻ bài viết lên facebook