Đào tạo

Quay lại

Thông báo mở đăng ký bổ sung vào các lớp ĐATN kỳ 20162

THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC LỚP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ 20162
Phòng đào tạo đại học thông báo mở đăng ký các lớp Đồ án tốt nghiệp kỳ 20162 dành cho các bạn sinh viên đạt đủ điều kiện tiếng anh trong đợt thi TOEIC ngày 10/01/2017 và từ 16/01/2017 đến 19/01/2017 trên hệ thống đăng ký http://dk-sis.hust.edu.vn
Thời gian mở: Từ 18h00 ngày 20/01/2017 đến 16h00 ngày 25/01/2017 (Thứ 4). Chú ý: chỉ mở các mã lớp ĐATN.
Sinh viên có thể xem thời khóa biểu trên hệ thống mục thời khóa biểu.
Trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ bài viết lên facebook