Đào tạo

Quay lại

Thông báo lịch mở đăng ký các học phần của K61 kỳ 20162

Thông báo lịch mở đăng ký vào các học phần mở cho K61 dành cho sinh viên các khóa từ K60 trở về trước như sau:
Thời gian mở: từ 18h00 ngày 13/01/2017 đến 12h00 ngày 20/01/2017.
Mã học phần Vật lý 2 những sinh viên được bảo lưu thí nghiệm đăng ký vào các mã lớp sau: 92903, 92904, 92905, 92906.

Trân trọng cảm ơn!
 Chia sẻ bài viết lên facebook