Đào tạo

Quay lại

Thông báo lịch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017 (20162)

Sinh viên các khóa K60 trở về trước sẽ đăng ký học phần học kỳ 20162 như sau:

Thời gian mở đăng ký: Từ 10h00 ngày 26/09/2016 đến 16h00 ngày 09/10/2016.

Chú ý: Sinh viên phải đăng ký các học phần có nhu cầu muốn học để đảm bảo nhà Trường sẽ mở đủ lớp cho sinh viên đăng ký học kỳ 20162.

Sinh viên K61 không phải đăng ký học phần, kỳ 20162 sinh viên vẫn được nhà trường đăng ký học tập.

Trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ bài viết lên facebook

First Demo Spring Mvc tạm thời không có.

Tin tức liên quan Tin tức liên quan