Đào tạo

Quay lại

Thông báo danh sách mã lớp bị hủy hoặc đợi QĐ sau học kỳ 20162

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐAI HỌC THÔNG BÁO
Danh sách các mã lớp QĐ hủy do ít sinh viên học kỳ 20162 đã được cập nhật. Đề nghị các sinh viên xem cột bôi vàng để biết các lớp bị "Hủy"hoặc "QĐ sau" hoặc "đóng học phí cao" để biết tự vào điều chỉnh đăng ký (online) các lớp này sang các lớp khác trên hệ thống trang dk-sis.hust.edu.vn.
Các lớp học phí cao được tính như sau:
học phí theo quy định số lượng SV: 10-19: gấp 1,5 lần;
học phí theo quy định số lượng SV: 5-9: gấp 2 lần.
Danh sách các lớp Hủy và QĐ sau và đóng học phí cao (cập nhật ngày 16/01/2017) xem chi tiết tại đây.
Thời khóa biểu tổng hợp kỳ 20162 (cập nhật ngày 16/01/2017) xem chi tiết tại đây

Phòng ĐTĐH cập nhật tình hình hủy/giữ. Trong đó:
-Các lớp Học phí cao đang để sinh viên điều chỉnh, rút và và đăng ký thêm vào nên vẫn có thể hủy. Chốt cuối cùng vào thứ 7 ngày 14-1.
-Các lớp đợt B do sẽ có đợt đăng ký bổ sung vào tuần 31 nên sẽ chốt hủy/giữ sau. Tuy nhiên, nếu số lượng sinh viên đăng ký > 20 chắc chắn sẽ giữ.
-Các lớp thí nghiệm <5 sẽ hủy, trừ 2 lớp
660212 HE4061 Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
660415 CH2010 Cơ sở hóa học vật liệu
có 4 sinh viên nhưng các lớp khác đã đầy nên giữ cho sinh viên đăng ký vào thêm. Chốt hủy chính thức vào thứ 7 ngày 14-1.
-2 lớp
664047 TEX5031 Thiết kế vải dệt thoi
664050 CH5250 Hóa lý polyme nâng cao
sẽ quyết định vào thứ 7 do mở muộn
-Có hủy thêm 1 số lớp theo yêu cầu Viện.
-Đổi đợt A-B với
TE3602 Kỹ thuật thủy khí

Phòng ĐT ĐH kéo dài thời gian điều chỉnh đăng ký đến 12h trưa ngày 20-1. Trong thời gian này, sinh viên có khả năng đăng ký thêm vào hoặc rút ra khỏi lớp đang có. Tuy nhiên, trừ các lớp Học phí cao quyết định vào thứ 7, các lớp còn lại không thay đổi quyết định hủy/giữ nữa.


Trân trọng cảm ơn! Chia sẻ bài viết lên facebook