Đào tạo

Quay lại

Mô hình và chương trình đào tạo hệ đại học chính quy

Mô hình đào tạo

Sinh viên ĐHBK Hà Nội có nhiều lựa chọn về ngành học và hướng phát triển nghề nghiệp theo nguyện vọng và năng lực cá nhân. Mô hình đào tạo của Trường được đổi mới theo hướng tích hợp, linh hoạt và hội nhập quốc tế, hỗ trợ tốt nhất cho người học phát triển sự nghiệp của mình.

Sinh viên theo học chương trình Cử nhân có thể tốt nghiệp đại học trong thời gian 4 năm, bao gồm Cử nhân kỹ thuật, Cử nhân công nghệ, Cử nhân khoa học (ngành Hóa học), Cử nhân nhóm ngành Kinh tế-quản lý và Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh.

Hầu hết sinh viên của Trường lựa chọn Chương trình tích hợp Cử nhân-Thạc sĩ (5,5 năm) hoặc Cử nhân-Kỹ sư (5 năm) với mong muốn có được các kiến thức chuyên môn sâu, năng lực chuyên môn vững chắc để trở thành các kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật, nhà quản lý, doanh nhân, giảng viên đại học, nhà nghiên cứu...

Đối với chương trình Cử nhân công nghệ (9 ngành đào tạo) và Cử nhân Ngôn ngữ Anh, người học sẽ tốt nghiệp ở bậc cử nhân và có thể tìm ngay cho mình một công việc chuyên môn phù hợp. Cử nhân công nghệ cần nhiều thời gian hơn so với Cử nhân kỹ thuật khi học tiếp để nhận bằng Kỹ sư hoặc Thạc sĩ theo định hướng ứng dụng. 
               

 

Chương trình đào tạo
Các chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn quốc tế, định hướng ngành rộng, cung cấp các kiến thức nền tảng và cốt lõi, chú trọng các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và khả năng thích ứng của người học trong môi trường quốc tế.  

Chương trình đào tạo Cử nhân kỹ thuật (4 năm) có mục tiêu và nội dung được xây dựng theo hướng kiến thức nền tảng cơ bản, kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích ứng tốt với lĩnh vực rộng của ngành học, chú trọng đến năng lực thiết kế và phát triển hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật. Chương trình chuyển tiếp từ CNKT lên Kỹ sư gồm các kiến thức chuyên môn sâu theo lĩnh vực ứng dụng của ngành học.

Chương trình đào tạo Cử nhân công nghệ (4 năm)  cung cấp cho người học kiến thức cơ sở chuyên môn rộng, chú trọng đến năng lực và kỹ năng thực hành nghề nghiệp, ứng dụng các giải pháp công nghệ, triển khai vận hành hệ thống và quá trình, quy trình công nghệ. Bằng Cử nhân công nghệ và Cử nhân kỹ thuật có giá trị tương đương, tuy nhiên Cử nhân công nghệ cần nhiều thời gian hơn so với Cử nhân kỹ thuật khi học tiếp lên các trình độ cao hơn.     

  • Các chương trình tiên tiến được giảng dạy bằng tiếng Anh với các ngành: Cơ điện tử; Khoa học và Kỹ thuật vật liệu; Công nghệ thông tin; Điều khiển, tự động hóa và hệ thống điện; Điện tử-Viễn thông và Kỹ thuật y sinh.
  • Danh mục dưới đây gồm các ngành và các chương trình đào tạo của Trường. 

NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí, Cơ khí động lực, Hàng không, Chế tạo máy (*)

Kỹ thuật Cơ điện tử

Kỹ thuật Cơ khí

Kỹ thuật Ô tô

Kỹ thuật Cơ khí động lực

Kỹ thuật Hàng không

Chương trình tiên tiến Cơ điện tử

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô

2. Nhóm ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin (*)

Kỹ thuật Điện

Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa

Chương trình tiên tiến Điều khiển-Tự động hóa và Hệ thống điện

Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh

Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT

CNTT: Khoa học Máy tính

CNTT: Kỹ thuật Máy tính

Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Công nghệ thông tin Global ICT

Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

Toán-Tin

Hệ thống thông tin quản lý

3. Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa học, Thực phẩm, Sinh học, Môi trường

Kỹ thuật Hóa học

Hóa học

Kỹ thuật in

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược

Kỹ thuật Sinh học

Kỹ thuật thực phẩm

Kỹ thuật Môi trường

4. Nhóm ngành Kỹ thuật Vật liệu, Kỹ thuật Nhiệt, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật Dệt - May

Kỹ thuật Vật liệu

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Vật liệu (Vật liệu thông minh và Nano)

Kỹ thuật Nhiệt

Kỹ thuật Dệt - May

Vật lý kỹ thuật

Kỹ thuật hạt nhân

5. Nhóm ngành Công nghệ giáo dục, Kinh tế - Quản lý, Ngôn ngữ Anh

Công nghệ giáo dục

Kinh tế công nghiệp

Quản lý công nghiệp

Quản trị kinh doanh

Kế toán

Tài chính - Ngân hàng

Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh

Tiếng Anh KHKT và Công nghệ

Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế

6. Các chương trình đào tạo quốc tế (đối tác là các trường ĐH uy tín trên thế giới) *

Cơ điện tử - ĐH CN Nagaoka (Nhật Bản)

Cơ khí-Chế tạo máy - ĐH Griffith (Úc)

Cơ điện tử - ĐH Leibniz Hannover (Đức)

Điện tử-Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức)

Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc)

Công nghệ thông tin - ĐH Victoria Wellington (New Zealand)

Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp)

Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria Wellington (New Zealand)

Quản lý công nghiệp-Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - ĐH Northampton (Anh)

Quản trị kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ)

Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ)


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T12
14
"BÁCH KHOA MỘT THỜI HOA LỬA" Lễ tri ân các thế hệ Thầy trò ĐHBK Hà Nội xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ