Đào tạo

Quay lại

Kế hoạch mở đăng ký điều chỉnh các lớp kỳ 20161-B

Sinh viên chú ý thời gian mở điều chỉnh đăng ký đợt B học kỳ 20161 bắt đầu từ ngày 08h00 ngày 17/10/2016 đến 16h00 ngày 26/10/2016.
Sinh viên có nhu cầu học các học phần mã lớp mở kỳ 20161 B (từ tuần 11-18) có thể vào đăng ký thêm, chú ý sinh viên chỉ được đăng ký thêm học phần mở đăng ký, không thể điều chỉnh các học phần đã đăng ký thành công.
Sinh viên đăng ký trên website: http://sis.hust.edu.vn
Trân trọng cảm ơn!
 Chia sẻ bài viết lên facebook

SỰ KIỆN NỔI BẬT
T12
14
"BÁCH KHOA MỘT THỜI HOA LỬA" Lễ tri ân các thế hệ Thầy trò ĐHBK Hà Nội xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ

Tin tức liên quan Tin tức liên quan