Trang chủ > Tin tức > Hợp tác - Đối ngoại - Truyền thông

Hợp tác - Đối ngoại - Truyền thông

Việt – Đức tiếp tục hợp tác công nghệ và trao đổi văn hóa
12 tháng 06, 2017
Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tiễn sản xuất, cập nhật đổi mới công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra cũng như...
> Xem thêm
Thúc đẩy liên kết giữa trường ĐH - doanh nghiệp trong vấn đề khởi nghiệp cho sinh viên
09 tháng 06, 2017
Sinh viên cần có trang bị những gì trước khi ra trường nhằm giảm thiểu thất nghiệp; tạo kỹ năng khởi nghiệp phù hợp với thị trường; hoạt động đào tạo sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của sinh viên khi...
> Xem thêm
ĐHBK Hà Nội đẩy mạnh hợp tác với Nhật Bản trong đào tạo nhân lực ngành Kỹ thuật Nhiệt
08 tháng 06, 2017
Thực hiện chủ trương hợp tác trường đại học – doanh nghiệp nhằm đào tạo nguồn nhân lực hỗ trợ đang thiếu hụt của thị trường quốc tế, ngày 06/06/2017, tại Trường ĐHBK Hà Nội, Viện Khoa học và...
> Xem thêm
“Kiến thức là giá trị của tương lai”
30 tháng 05, 2017
“Sách hay nói cách khác là kiến thức, chính là giá trị của tương lai. Kiến thức này sẽ quyết định thành công của mỗi quốc gia. Việc chia sẻ kiến thức đến giảng viên và sinh viên là nhiệm vụ...
> Xem thêm
Đại học “ưu tiên” tăng cường năng lực chuyển giao công nghệ và tri thức từ châu Âu (Dự án VETEC)
24 tháng 05, 2017
“Làm sao để áp dụng các nghiên cứu chuyển giao công nghệ (CGCN) ở các cơ sở nghiên cứu, trường đại học Việt Nam hiện nay phù hợp với yêu cầu của thị trường tại chỗ; đồng thời định hướng cho các...
> Xem thêm
1 2 3 ... 9 Next
First Demo Spring Mvc tạm thời không có.