danh hiệu - khen thưởng danh hiệu - khen thưởng

NHỮNG VINH DỰ VÀ PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

Trong 60 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐHBK Hà Nội đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2006, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2006, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2001, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất (2), hạng Nhì (2), hạng Ba (2)… Ngoài ra, có 3 tập thể là Bộ môn Thiết bị Điện, Bộ môn Hệ thống Điện, Viện Vật lý kỹ thuật đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh; 3 cá nhân là PGS Trần Tuấn Thanh, GS.TSKH.NGƯT Trần Vĩnh Diệu, GS.TSKH.NGƯT Trần Đình Long đạt danh hiệu Anh hùng Lao động.

 

 

Đối tượng khen thưởng

Huân chương 
Độc lập

Huân chương 
Kháng chiến

Huân chương 
Chiến công

Huân chương 
Lao động

Nhất

Nhì

Ba

Nhất

Nhì

Ba

Nhất

Nhì

Ba

Nhất

Nhì

Ba

Đơn vị

         

2

   

1

2

6

26

Cá nhân

     

75

274

404

 

2

4

3

9

84

 

 

Nhiều bằng khen, cờ thưởng, lẵng hoa của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các Bộ, Ban, Ngành và các địa phương.

 

DANH HIỆU VÀ PHẦN THƯỞNG

(Từ năm 2008 đến 2016)

 

STT

Danh mục

Số lượng

1

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tập thể: 02

Cá nhân: 35

2

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhà trường: 03

Tập thể: 09

Cá nhân:264

3

Huân chương Lao động hạng Nhì

Cá nhân:03

4

Huân chương Lao động hạng Ba

Tập thể: 05

Cá nhân: 43

5

Cờ thi đua cấp Bộ

Nhà trường: 02

Tập thể:02

6

Tập thể Lao động xuất sắc

Nhà trường: 03

Tập thể: 163

7

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

Cá nhân: 165

8

Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục

Cá nhân: 27

9

Nhà giáo nhân dân

Cá nhân: 16

10

Nhà giáo ưu tú

Cá nhân: 80

11

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Trên 30000