Bch đảng bộ Bch đảng bộ

Ban chấp hành Đảng bộ Trường ĐHBK Hà Nội khóa XXIX,
nhiệm kỳ 2015-2020

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

hiện nay

1

Đ/c Hoàng Minh Sơn

Bí thư Đảng ủy,

Hiệu trưởng

2

Đ/c Nguyễn Văn Khang

Phó Bí thư Đảng ủy,

Phó Hiệu trưởng

3

Đ/c Trần Văn Tớp

Phó Bí thư Đảng ủy,

Phó Hiệu trưởng

4

Đ/c Bùi Đức Hùng

UVTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Chủ tịch Công đoàn Trường

5

Đ/c Phó Thị Nguyệt Hằng

UVTV, Viện trưởng Viện Vật lý

 kỹ thuật

6

Đ/c Phạm Hoàng Lương

Phó Hiệu trưởng

7

Đ/c Huỳnh Quyết Thắng

Phó Hiệu trưởng

8

Đ/c Đinh Văn Phong

Phó Hiệu trưởng

9

Đ/c Lê Minh Thắng

Chủ tịch Hội đồng Trường

10

Đ/c Nguyễn Phong Điền

Trưởng phòng Đào tạo đại học

11

Đ/c Huỳnh Trung Hải

Trưởng Phòng Khoa học

Công nghệ

12

Đ/c Lê Hiếu Học

Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng

13

Đ/c Trần Ngọc Khiêm

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

14

Đ/c Lê Anh Tuấn

Viện trưởng Viện Cơ khí

Động lực

15

Đ/c Vũ Duy Hải

Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường, Giám đốc TT Điện tử y sinh


  Văn phòng Đảng ủy

          Địa chỉ : Phòng 203 Nhà C2.
          Điện thoại : 0243 869 2743