Cuộc sống sinh viên

Cuộc sống sinh viên Cuộc sống sinh viên

Trong các chương trình Elitech, sinh được chú trọng:

Hướng dẫn bởi các giảng viên giỏi với nội dung chương trình chuyên sâu và ngoại ngữ nâng cao; đặc biệt là học tập dưới sự giảng dạy của các Giáo sư nước ngoài đến từ các trường Đại học có uy tín

GS. Phuoc Tran-Gia, Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Wuerzburg, CHLB Đức phát chứng chỉ hoàn thành khoá học Fundamentals of Networking cho sinh viên chương trình tiên tiến Elitech - tháng 2/2019

Giáo sư Matthias Uwe Paetzold - ĐH Agder - Nauy giảng dạy cho sinh viên CTTT - tháng 11/2018

Giáo sư Wolfgang Tutschke - Đại học Graz - Áo - hướng dẫn riêng sau giờ lên lớp cho sinh viên môn giải tích phức trong mặt phẳng và giải tích Clifford - VP Elitech D6-202. Tháng 12/2018

 

Tham gia  các hoạt động ngoại khoá

Được tập huấn các kỹ năng và các kiến thức chuyên môn chuyên sâu do các cộng đồng và tập đoàn tình nguyện giảng dạy. 

Cô Josephin Galla - tổng giám đốc SAP Việt nam trực tiếp hướng dẫn môn Design Thinking cho sinh viên các chương trình tiên tiến Elitech

 

Buổi lễ tốt nghiệp lớp Design Thinking - 15/12/2018

 

Cộng đồng cựu sinh viên VEF  - Mỹ hỗ trợ giảng dạy Deep Learning cho sinh viên tại phòng tự học D6-201