Cơ hội du học Cơ hội du học

Tài năng Toán Tin

Cơ hội du học

Cơ hội nhận học bổng và hỗ trợ tài chính của Trường; học bổng khuyến học của Hội cựu sinh viên Toán Bách Khoa với tổng giá trị 30 triệu/năm; Học bổng Trọng điểm Quốc gia về Toán học (mỗi suất 11 triệu/1 kỳ); Học bổng từ các doanh nghiệp như 3C, ITSOL, Grooo International…