Cơ hội du học Cơ hội du học

Sinh viên theo học chương trình đào tạo tiên tiến Phân tích kinh doanh có thể theo mô hình 3+1+1 (3 năm đầu học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và 2 năm tiếp du học nước ngoài và nhận bằng Thạc sỹ Phân tích kinh doanh)

Phân tích kinh doanh là nghề nghiệp nằm trong top 10 ngành học có mức lương cao ở Mỹ.

Lương trung bình lúc mới vào nghề là 53.400 USD/năm và khi có kinh nghiệm 10-15 năm là 129.800 USD/năm.

 

Source:https://vnexpress.net/giao-duc/top-10-nganh-hoc-co-muc-luong-cao-o-my-3916967.html