Cơ hội du học Cơ hội du học

CTTT Điều khiển - tự động hóa và Hệ thống Điện (Mã xét tuyển: EE-E8)

Cơ hội học bổng và du học

Sinh viên có cơ hội nhận học bổng của Trường ĐHBK, học bổng từ các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước ABB, Siemens, Mitsubishi, Fuji, Rockwell Automation…, kinh phí hỗ trợ khi thực tập tại các tập đoàn Foxconn, Coteccons, Samsung, EDH, EVN, …  học bổng trao đổi sinh viên tại nước ngoài theo các chương trình: Erasmus, AUN/SEED-Net, …

Có cơ hội học nhận học bổng tiếp tục học các bậc cao hơn tại các nước tiên tiến