Cơ hội du học Cơ hội du học

CTTT Điều khiển - tự động hóa và Hệ thống Điện (Mã xét tuyển: EE-E8)

Cơ hội học bổng trong thời gian học tập

 • Học bổng hỗ trợ học tập của Trường Đại học Bách Khoa
 • Học bổng từ các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước ABB, Siemens, Mitsubishi, Fuji, Rockwell Automation… theo học kỳ
 • Kinh phí hỗ trợ khi thực tập tại các tập đoàn Foxconn, Coteccons, Samsung, EDH, EVN, …  
 • Học bổng trao đổi sinh viên tại nước ngoài theo các chương trình: Erasmus, AUN/SEED-Net, HUST AIDEM,... (chi tiết xem thêm tại: https://www.facebook.com/icd.hust/)

 

Cơ hội học bổng du học

 • Học bổng AUN/SEED-Net (châu Á, Nhật Bản)
 • Học bổng Erasmus (châu Âu)
 • Học bổng Eiffel (Pháp)
 • Học bổng VLIR UOS (Bỉ)
 • Học bổng Holland (Hà Lan)
 • Học bổng Chevening (Anh)
 • Học bổng MEXT (Nhật Bản)
 • Học bổng trực tiếp của các trường Đại học nước ngoài, học bổng từ các lab liên kết với Viện Điện và các giảng viên Viện Điện