Cơ hội du học Cơ hội du học

CTTT Kỹ thuật Cơ Điện tử (Mã xét tuyển: ME-E1)

Cơ hội du học và học bổng

40 - 48 suất học bổng hỗ trợ học tập với tổng trị giá trên 240.000.000 đồng/năm;

có nhiều cơ hội nhận học bổng để học tập, nghiên cứu sau đại học tại các trường đại học trong và ngoài nước