Khoa - Viện Đào tạo Khoa - Viện Đào tạo

Khoa Giáo dục Quốc phòng & An ninh

Văn phòng: D3 - 504

Điện thoại: 024 3868 0473

Website: gdqp.hust.edu.vn


Khoa Giáo dục Thể chất

Văn phòng: Tầng 2 - Nhà thi đấu Bách Khoa

Điện thoại: 024 3868 4922/ 3869 2811

Website: gdtc.hust.edu.vn


Khoa Lý luận Chính trị

Văn phòng: D3 - 306

Điện thoại: 024 3869 2105 - 024 3868 4401

Website: fpt.hust.edu.vn


Viện Cơ khí

Văn phòng: C10 - 304

Điện thoại: 024 38 680585 . Fax: 024 38680585

 

Website: sme.hust.edu.vn


Viện Cơ khí Động lực

Văn phòng: C6 - 102

Điện thoại: 024 3868 4944

Fax: 024 3868 4945

Website: ste.hust.edu.vn


Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

Văn phòng: C4 - 210

Điện thoại: 024 3868 2470/ 3869.2515

Fax: 024 3868 2470

Email: sbft@hust.edu.vn

Website: sbft.hust.edu.vn


Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng: Nhà B1

Điện thoại: 024 38 692 463 - Fax: 024 38692906 


Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang

Văn phòng: C5-216

Điện thoại: 024 38 692 401


Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường

Văn phòng: C10 - 312

Điện thoại: 024 3868 1686

Fax: 024 3.869 3551


Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt lạnh

Văn phòng: C7 - T2- 204

Điện thoại: 024 3868 2625

Fax: 024 3868 4945


Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu

Văn phòng: C5 -315

Điện thoại: 024 38 680 409

Website: mse.hust.edu.vn


Viện Kinh tế và Quản lý

Văn phòng: C9 - 303,304

Điện thoại: 024 38 692 304/ 3868.0791

Website: sem.hust.edu.vn


Viện Kỹ thuật Hóa học

Văn phòng: C4 - 214

Điện thoại: 024 38 680 070/ 3869 2300

 

 

Viện Ngoại ngữ

Văn phòng: D4 - 209

Điện thoại: 024 3869 2201

Website: sofl.hust.edu.vn


Viện Sư phạm Kỹ thuật

Văn phòng:  D3-5-301

Điện thoại/Fax: 024 3868.1432

Website: feed.hust.edu.vn


Viện Toán ứng dụng và Tin học

Văn phòng: D3 - 105A

Điện thoại: 024 38692137 

Fax: 024 37547860

Website: sami.hust.edu.vn


Viện Vật lý Kỹ thuật

Văn phòng: C10-101

Điện thoại: 024 3869 3350

Fax: 024 3869 3498

Website: sep.hust.edu.vn


Văn phòng: C1 - 320

Điện thoại: 024 3869 6211

Fax: 024 3623 1478

Website: see.hust.edu.vn


Viện Điện tử - Viễn thông

Văn phòng: C9 - 405

Điện thoại: 024 3869 2242

Fax: 024 3 8692241

Website: set.hust.edu.vn