Các chương trình đào tạo

Các chương trình đào tạo Các chương trình đào tạo

Hướng đến các sinh viên ưu tú có nguyện vọng trở thành kỹ sư, chuyên gia và nhà quản lý giỏi trong những ngành kỹ thuật và công nghệ cốt lõi của thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, Trường ĐHBK Hà Nội xây dựng Dự án ELITECH bao gồm các chương trình Tiên tiến – Đào tạo Tài năng – Chất lượng cao.

 

Thông tin về hoạt động của các chương trình Elitech được cập nhật trên fanpage:

https://www.facebook.com/Elitech.Hust/