THỜI GIAN ĐĂNG KÝ "MỘT NGÀY LÀM SINH VIÊN BÁCH KHOA" ĐỢT 25/3/2018

SẼ ĐƯỢC MỞ VÀO LÚC 14h00 THỨ 3 NGÀY 20/3/2018.

XIN VUI LÒNG QUAY LẠI SAU!

Chúc các em thành công!