Đội ngũ cán bộ Đội ngũ cán bộ

Trường ĐHBK Hà Nội hiện có đội ngũ, viên chức trình độ chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm, tâm huyết trong hoạt động đào tạo nghiệp vụ và quản lý, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tính đến tháng 11/2018, đội ngũ cán bộ của Trường có 1.822 cán bộ, giảng viên. Phần lớn giảng viên của Trường được đào tạo từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới (Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Nhật Bản…), trong đó hơn 60% giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên (đạt tỷ lệ cao nhất trong các cơ sở đào tạo tại Việt Nam).

  • Giáo sư: 25
  • Phó Giáo sư: 227
  • Tiến sĩ: 527

Số tiến sĩ trên số giảng viên hơn 60%, đây là một con số đáng ghi nhận của Trường ĐHBK Hà Nội vì tỉ trọng này của toàn ngành là 20%.