Thông báo về việc xử lý Buộc thôi học sinh viên hệ Cao đẳng chính quy do quá hạn tiếp nhận trở lại học
24 tháng 02, 2017
Thông báo về việc xử lý Buộc thôi học sinh viên hệ Cao đẳng do quá hạn tiếp nhận trở lại Vào cuối học kỳ 1 năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo Đại học dự kiến xử lý buộc thôi học đối với...
> Xem thêm
Thông báo về xử lý học tập kỳ 20161
24 tháng 02, 2017
  TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ...
> Xem thêm
1
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T02
26
Ngày hội tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh 2017