Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

01 / 03
Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES) đánh giá và kiểm định chất lượng CTĐT của Trường
26 / 03
Chung khảo cuộc thi SVBK năm 2017 - Sinh viên khởi nghiệp
Xem tất cả

Tuyển sinh Tuyển sinh

Đại học
Trường ĐHBK Hà Nội tiếp tục tuyển sinh đại học các chương trình đào tạo tài năng - tiên tiến - chất lượng cao theo ngành đào tạo như sau: ...
Xem chi tiết
Sau Đại học
Các thí sinh đăng ký dự thi thuộc đối tượng phải học bổ sung (theo danh sách kết quả xét duyệt hồ sơ) cần phải đến đăng ký học bổ sung tại Viện...
Xem chi tiết

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN