Lịch công tác

Lịch công tác 27

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 27 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2

+ 09h00 tại C1-222: Lãnh đạo phòng HTQT tiếp Lãnh đạo Ban quản lý dự án USAID COMET.

+ 10h00 tại C1-213: BGH (PGS.H.M.Sơn) chủ trì, tiếp PGS. Arun Patil (Úc) để thảo luận về hội nghị quốc tế đảm bảo chất lượng trong đào tạo kỹ thuật. TP: Theo giấy mời. TTĐBCL chuẩn bị.

+ 11h00 tại C1-222: BGH (PGS. H.Q.Thắng) tiếp đại diện Trung tâm phát triển giáo dục Hoa Kỳ (EDC). Mời Phòng HTQT và cán bộ tham gia dự án USAID COMET cùng dự.

+ 14h30 tại Văn phòng Nhà xuất bản BK: Đánh giá nội bộ ISO. TP: Thường trực Ban ISO, Đoàn đánh giá, Nhà xuất bản BK.

THỨ 3

+ 09h00 tại Văn phòng Viện CNTT&TT: Đánh giá nội bộ ISO. TP: Thường trực Ban ISO, Đoàn đánh giá, Viện CNTT&TT.

+ 14h30 tại Văn phòng Phòng TCCB: Đánh giá nội bộ ISO. TP: Thường trực Ban ISO, Đoàn đánh giá, Phòng TCCB.

+ 14h30 tại C1-213: BGH (PGS. H.Q.Thắng) tiếp Ban điều hành mạng lưới GMSARN. Phòng HTQT chuẩn bị.
THỨ 4

+ 09h00 tại Hội thảo C2: BGH (PGS.T.V.Tớp) chủ trì, họp bàn chuẩn bị kiểm định Trường theo tiêu chuẩn HCERES. TP: Trưởng các đơn vị, các cá nhân tham gia phỏng vấn. TTĐBCL chuẩn bị.

+ 14h30 tại C2-204: Họp Đảng ủy Trường.

THỨ 5

+ 09h00 tại C1-213: BGH (PGS. T.V. Tớp) tiếp Viện Quốc gia về Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân (CH Pháp). Mời Phòng HTQT, ĐTĐH, Viện SĐH, Viện Điện, KTHN&VLMT cùng dự.

+ 09h00 tại Văn phòng Viện KH&CN Môi trường: Đánh giá nội bộ ISO. TP: Thường trực Ban ISO, Đoàn đánh giá, Viện KH&CN Môi trường.

+ 14h30 tại Văn phòng Trung tâm Y tế: Đánh giá nội bộ ISO. TP: Thường trực Ban ISO, Đoàn đánh giá, Trung tâm Y tế.

+ 15h30 tại C1-214: BGH (PGS. P. H. Lương) tiếp Lãnh đạo Công ty LG Display (Hàn Quốc). Mời Phòng HTQT, HCTH, CTCT&CTSV, TT Mạng thông tin cùng dự. 

THỨ 6
+ 14h30 tại Văn phòng Ban Quản trị các tòa nhà cao tầng: Đánh giá nội bộ ISO. TP: Thường trực Ban ISO, Đoàn đánh giá, Ban Quản trị các tòa nhà cao tầng.
THỨ 7

+ 08h00 tại Hội trường C2: Sinh hoạt công dân sinh viên K61 - học kỳ II năm học 2016-2017 chuyên đề “Định hướng ngành cho sinh viên năm thứ nhất” – dành cho sinh viên nhóm ngành 2 gồm:  CN2.01 ÷ CN2.10. Đại diện lãnh đạo các đơn vị trao đổi giải đáp SV:  Viện Điện, Viện Điện tử Viễn thông, Viện CN Thông tin & Truyền thông, Phòng ĐTĐH, Phòng CTCT&CTSV. Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.

+ 13h30 tại Hội trường C2: Sinh hoạt công dân sinh viên K61 - học kỳ II năm học 2016-2017 chuyên đề “Định hướng ngành cho sinh viên năm thứ nhất”- dành cho sinh viên nhóm ngành 1 gồm: KT12.01 ÷ KT12.12; CN1.01 ÷ CN1.08. Đại diện lãnh đạo các đơn vị trao đổi giải đáp SV:  Viện Cơ khí, Viện Cơ khí Động lực,  Phòng ĐTĐH, Phòng CTCT&CTSV. Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.
CHỦ NHẬT

+ 07h00-17h00: Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2017 – Ngày hội Bách khoa Open day 2017. Kính mời toàn thể CBVC và sinh viên tới dự.

+ 08h00 tại Hội trường C2: Sinh hoạt công dân sinh viên K61 - học kỳ II năm học 2016-2017 chuyên đề “Định hướng ngành cho sinh viên năm thứ nhất”-  dành cho sinh viên nhóm ngành 3 gồm: KT31.01 ÷ KT31.14. Đại diện lãnh đạo các đơn vị trao đổi giải đáp SV:  Viện Kỹ thuật Hóa học, Viện CN Sinh học & CN Thực phẩm, Viện KH&CN Môi trường, Phòng ĐTĐH, Phòng CTCT&CTSV. Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.
 

NHẮC VIỆC:

+ Khi cần thay đổi giờ giảng, đề nghị các giảng viên điền phiếu báo thay đổi giờ giảng (theo mẫu trên hệ thống công báo: http://congbao.hust.edu.vn/index.php/thanhtraphapche.html), bản cứng lưu tại Bộ môn, bản mềm gửi qua thư điện tử về phòng Thanh tra – Pháp chế theo email: ttpc@hust.edu.vn.

+ Từ ngày 1-3/3/2017, Đoàn chuyên gia Tổ chức Kiểm định HCERES (Cộng hòa Pháp) đến đánh giá kiểm định Trường, đề nghị các Trưởng đơn vị và các cá nhân được phỏng vấn bố trí thời gian tham gia đầy đủ.


Bản mềm lịch tuần Bản mềm lịch tuần

Quay lại

Lịch tuần 02.pdf

Lịch tuần 02.pdf

Hình nhỏ Được tải lên bởi Cẩm Lệ, 09:53 01/09/2016
Trung bình (0 Bình chọn)
1 của 2
Các lời bình
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.
Lịch sử phiên bản
Phiên bản Ngày Cỡ  
1.0 5 Các tháng qua 298k