Skip to Content

Home > Quality Assurance > Program Accreditation > Accreditation Results

Accreditation Results

No.

Name of Study Programme

Certificate Accreditation

Accreditation Organizations

Certificate Number

Date issued

1

KSCLC Tin học công nghiệp

 

01/9/2010

CTI

2

KSCLC Hệ thống thông tin và truyền thông

 

01/9/2010

CTI

3

KSCLC Cơ khí hàng không

 

01/9/2010

CTI

4

Data Communication and Computer Networks

AP02HUSTAPR13

06/5/2013

AUN-QA

5

Advanced Program in Biomedical Engineering

AP222HUSTJUL17

06/8/2017

AUN-QA

6

Advanced Program in Mechatronics Engineering

AP221HUSTJUL17

06/8/2017

AUN-QA

7

Advanced Program in Materials Science and Engineering

AP223HUSTJUL17

06/8/2017

AUN-QA

8

Materials Engineering

AP251HUSTOCT17

12/11/2017

AUN-QA

9

Electronics and Communication Engineering

AP250HUSTOCT17

12/11/2017

AUN-QA

10

Mechatronics Engineering

AP249HUSTOCT17

12/11/2017

AUN-QA

11

Chemical Engineering

AP252HUSTOCT17

12/11/2017

AUN-QA