Văn bản quy chế Văn bản quy chế

Thông báo, quy trình, quyết định của Nhà trường
16 tháng 11, 2016
Bảng điểm tự đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Đại học hệ chính quy B ảng điểm tự đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Đại học hệ chính quy Quy...
> Xem thêm
Văn bản, luật, thông tư, nghị định của Nhà nước
16 tháng 11, 2016
Văn bản, luật, thông tư, nghị định của Bảo hiểm Y tế Thông tư liên tịch 41/2014-TTLT- Bộ Y Tế - Bộ Tài Chính Luật Bảo hiểm Y tế 2008_L25QH Luật sửa đổi, bổ...
> Xem thêm
Biểu mẫu dành cho sinh viên xin xác nhận của Trường
02 tháng 11, 2016
Các biểu mẫu dành cho sinh viên xin thủ tục xác nhận của Trường
> Xem thêm
SV_Văn bản-Quy chế
29 tháng 07, 2016
I - BIỂU MẪU HOẠT ĐỘNG CỐ VẤN HỌC TẬP    1. Bảng tổng hợp xếp loại hoạt động cố vấn học tập    2.  Bảng tổng hợp xếp loại hoạt động của cán bộ quản lý lớp sinh...
> Xem thêm
1