Lịch công tác

Lịch công tác 37

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 37 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2021)

THỨ 2
+ 08h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Nhung, đề tài: Nghiên cứu đo kích thước cơ thể người bằng phương pháp đo 3D không tiếp xúc trong ngành may. Ngành: Công nghệ dệt, may. Mã số: 9540204. Do đang dịch COVID-19 không cho người ngoài tham dự.
THỨ 3
+ 16h00 tại C1-213: BGH (PGS. H.Q. Thắng) chủ trì họp Ban điều hành mạng lưới UK-VN HEP. Phòng HTĐN chuẩn bị.
THỨ 4

+ Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Khoa/Viện thường niên (Online).

THỨ 5

+ Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Khoa/Viện thường niên (Online).

THỨ 6

+ Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Khoa/Viện thường niên (Online).

THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

[SARS-CoV-2]:

  1. Khi phát hiện có liên quan với F0, F1, F2, F3 hãy nhanh chóng khai báo y tế https://tokhaiyte.vn/ và cập nhật thông tin cho đơn vị tại https://forms.office.com/r/LsycY7QZ8E. CHỦ ĐỘNG CÁCH LY & LÀM VIỆC TẠI NƠI CƯ TRÚ;
  2. CBVC & Thầy Cô khi tiếp khách trong các khu vực Trường phải đảm bảo khai thông tin tại https://forms.office.com/r/p1ddYwqqmF;
  3. Sinh viên cần làm thí nghiệm cấp thiết trong các khu vực Trường phải đăng ký trên https://forms.office.com/r/AawF7Cv3EZ và có xác nhận của Thầy Cô hướng dẫn;
  4. Luôn cập nhật các THÔNG TIN & ĐỊA ĐIỂM DỊCH BỆNH MỚI PHÁT SINH tại https://ncov.moh.gov.vn/ hoặc ứng dụng Bluezone;
  5. Bắt buộc thực hiện nghiêm nguyên tắc "5K'' của Bộ Y tế để giữ an toàn cho toàn Trường và Xã hội.