Lịch công tác

Lịch công tác 43

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 43 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2
THỨ 3

+ 09h00 tại C1-222: BGH (PGS. T.V. Tớp) chủ trì Buổi gặp mặt sinh viên trao đổi quốc tế Học kỳ II 2018 - 2019. Mời đại diện các phòng: HCTH, ĐT, CTSV, TT&QTTH, đại diện các viện: CNTT&TT, KTQL cùng dự. Phòng HTĐN chuẩn bị.

THỨ 4

+ 09h00 tại P.228 - tòa nhà Tạ Quang Bửu: Đoàn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thăm và làm việc với Trung tâm Thông tin Năng lượng Nguyên tử (Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật). Mời đại diện các phòng QLNC, viện VLKT cùng dự.

+ 15h00 tại C1-213: Họp Đảng ủy trường.

THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

Các đơn vị cập nhật vị trí văn phòng làm việc tạm thời của một số đơn vị từ ngày 14/6/2019 đến 27/6/2019 như sau để liên hệ làm việc (nếu cần):  

- Các văn phòng: Đảng ủy, Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên trường, Cựu Sinh viên và phòng Thanh tra Pháp chế tại C10-202;

- Phòng Quản lý chất lượng tại C10-203.