Lịch công tác

Lịch công tác 13

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 13 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

 

 

THỨ 2

+ 13h30 tại C1-222: BGH (PGS.N.P.Điền) chủ trì khai mạc Khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 21001:2019 (ISO 21001:2018)”. TP: Theo giấy mời. Phòng QLCL chuẩn bị.

THỨ 3

+ 08h00 tại C1-222: Tiếp tục Khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 21001:2019 (ISO 21001:2018)”. Phòng QLCL chuẩn bị (cả ngày).

+ 09h00 tại phòng C1-213: Phòng HTĐN tiếp ĐSQ Bỉ.

+ 13h30 tại phòng Hội thảo C2: BGH (PGS N.P.Điền) chủ trì Lễ tổng kết và trao chứng chỉ DIHK cho sinh viên K61 ngành Công nghệ May. TP: Theo giấy mời. Viện DM-DG&TT, phòng HCTH chuẩn bị.

+ 14h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trịnh Bảo Ngọc,  đề tài: Áp dụng lý thuyết trò chơi và cân bằng Nash xây dựng phương pháp mô hình hóa xung đột trong quản lý dự án đầu tư công nghệ thông tin và thử nghiệm trong một số bài toán điển hình. Ngành: Kỹ thuật phần mềm. Mã số: 9480103. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự. Bỉ.
THỨ 4

+ 08h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Vương Gia Hải. Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của gia nhiệt trong quá trình uốn thép tấm để chế tạo một số chi tiết tàu thủy. Ngành: Kỹ thuật cơ khí. Mã số: 9520103. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 14h30 tại C1-213: BGH (PGS. H. Đ. Chính) họp với Liên minh 4 trường ĐH Tây Ban Nha (A4U). TP: Theo giấy mời. Phòng HTĐN chuẩn bị.

+ 14h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mỹ Bình, Đề tài: Các thuật toán xấp xỉ tìm đường xâm nhập có khả năng bị phát hiện nhỏ nhất trong mạng cảm biến không dây - Approximate algorithms for solving the minimal exposure path problems in wireless sensor networks. Ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 9480101. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
CHỦ NHẬT

 

 

 

NHẮC VIỆC: