Học bổng Học bổng

Hội thảo cơ hội nhận học bổng của công ty Acecook Việt Nam
21 tháng 04, 2017
Thời gian: 9h00 thứ năm, ngày 12/5/2017. Địa điểm: phòng Hội thảo C2.
> Xem thêm
Thông báo lễ trao học bổng Lotte HKII năm học 2016 - 2017
10 tháng 04, 2017
Thời gian: 8h00, thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017
> Xem thêm
Thông báo Danh sách sinh viên nhận học bổng Denso năm học 2016-2017
01 tháng 03, 2017
Căn cứ vào kết quả học tập và kết quả rèn luyện năm học 2015-2016 của sinh viên, Công ty Denso Việt Nam đã lựa chọn 15 sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận Học bổng Denso năm học 2016-2017. Trong số 15...
> Xem thêm
Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng Sumitomo năm học 2016-2017
27 tháng 02, 2017
Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên nhận học bổng Sumitomo năm học 2016-2017. Lễ trao học bổng sẽ được thông báo trên trang công tác sinh viên  http://ctsv.hust.edu.vn/  và cổng...
> Xem thêm
1 2 3 ... 6 Next