Học bổng Học bổng

Thông báo về việc xét cấp học bổng năm học 2017 - 2018 cho sinh viên từ khoá 61 trở về trước
18 tháng 09, 2017
1. Chính sách và loại học bổng Năm học 2017-2018 Nhà trường sẽ tổ chức xét cấp “Học bổng khuyến khích tài năng” và “Học bổng hỗ trợ học tập” cho sinh viên toàn Trường. Học bổng được...
> Xem thêm
Chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic năm 2017
30 tháng 03, 2017
Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 25/5/2017
> Xem thêm
Thông báo Danh sách sinh viên nhận học bổng Denso năm học 2016-2017
01 tháng 03, 2017
Căn cứ vào kết quả học tập và kết quả rèn luyện năm học 2015-2016 của sinh viên, Công ty Denso Việt Nam đã lựa chọn 15 sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận Học bổng Denso năm học 2016-2017. Trong số 15...
> Xem thêm
Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng Sumitomo năm học 2016-2017
27 tháng 02, 2017
Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên nhận học bổng Sumitomo năm học 2016-2017. Lễ trao học bổng sẽ được thông báo trên trang công tác sinh viên  http://ctsv.hust.edu.vn/  và cổng...
> Xem thêm
Chương trình học bổng Nitori năm học 2016-2017
27 tháng 02, 2017
Căn cứ vào Thỏa thuận được ký kết giữa Quỹ học bổng Nitori quốc tế và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc triển khai chương trình học bổng Nitori; căn cứ tiêu chí xét chọn học bổng, Nhà...
> Xem thêm
1 2 3 ... 6 Next