Hỗ trợ sinh viên Hỗ trợ sinh viên

Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng Sumitomo năm học 2016-2017
27 tháng 02, 2017
Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên nhận học bổng Sumitomo năm học 2016-2017. Lễ trao học bổng sẽ được thông báo trên trang công tác sinh viên  http://ctsv.hust.edu.vn/  và cổng...
> Xem thêm
Chương trình học bổng Nitori năm học 2016-2017
27 tháng 02, 2017
Căn cứ vào Thỏa thuận được ký kết giữa Quỹ học bổng Nitori quốc tế và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc triển khai chương trình học bổng Nitori; căn cứ tiêu chí xét chọn học bổng, Nhà...
> Xem thêm
Thông báo sinh viên nhận Học bổng Lawrence S. Ting nộp bảng điểm và Giấy xác nhận hoạt động xã...
27 tháng 02, 2017
Nhà trường thông báo 09 sinh viên có tên trong  Danh sách nhận học bổng Lawrence S.Ting năm học 2016-2017  nộp hồ sơ để xét tiếp học bổng kỳ 20162. 1. Hồ sơ gồm: ...
> Xem thêm
Thông báo sinh viên nhận học bổng nữ sinh Microsoft nộp bảng điểm học kỳ 1 năm học 2016-2017
27 tháng 02, 2017
Theo yêu cầu của nhà tài trợ, 12 nữ sinh đã nhận học bổng Microsoft khẩn trương nộp bảng điểm của học kỳ 1 năm học 2016-2017 để xét tiếp học bổng trong học kỳ 2. Danh sách chi tiết:  xem...
> Xem thêm
Thông báo chương trình học bổng của Quỹ học bổng Lotte Học kỳ II năm học 2016-2017
27 tháng 02, 2017
Căn cứ vào nội dung Thông báo của Quỹ học bổng Lotte gửi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 03 tháng 02 năm 2017 về việc triển khai chương trình học bổng Lotte học kỳ 2 năm học 2016-2017; căn...
> Xem thêm
1 2 3 ... 10 Next