Giai đoạn 2011 - 2015

Giai đoạn 2011 - 2015 Giai đoạn 2011 - 2015

Chương trình nghiên cứu 15

ĐẢM BẢO AN TOÀN AN NINH CHO CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Mục tiêu dài hạn: Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ “Đảm bảo an toàn an ninh hệ thống thông tin và truyền thông” của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nhằm mục tiêu thúc đẩy những nghiên cứu sâu rộng trong lĩnh vực an toàn, an ninh hệ thống thông tin và truyền thông, đồng thời xây dựng những sản phẩm có tính thực tiễn về an toàn an ninh hệ thống thông tin truyền thông. Về dài hạn, chương trình được xây dựng nhằm: Đọc tiếpGiới thiệuChương trình nghiên cứu 15 »

Chương trình nghiên cứu 14

NGHIÊN CỨU THU NHẬN CÁC CHẾ PHẨM SINH HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Mục tiêu dài hạn –         Tạo được một số các chế phẩm sinh học, các vật liệu, qui trình công nghệ dựa trên nền công nghệ sinh học hiện đại phục vụ cho y tế, nông nghiệp, công nghiệp và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.  –         Tạo được một số nhóm nghiên cứu trẻ có năng lực nghiên cứu mạnh trên cơ sở kết quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ tiềm năng. Đọc tiếpGiới thiệuChương trình nghiên cứu 14 »

Chương trình nghiên cứu 13

Nghiên cứu phát triển các công nghệ năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng 1. Mục tiêu dài hạn Mục tiêu dài hạn của Chương trình nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực làm chủ và phát triển các công nghệ năng lượng sạch có hiệu suất cao, giảm ô nhiễm môi trường, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững ở Việt Nam. Đọc tiếpGiới thiệuChương trình nghiên cứu 13 »

Chương trình nghiên cứu 12

Ứng dụng công nghệ điện tử và tin học phục vụ ngành y tế 1. Mục tiêu chung Ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến, hiện đại trong lĩnh vực công nghệ điện tử , xử lý tín hiệu, và công nghệ đo lường để nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thương mại hóa một số thiết bị điện tử y tế công nghệ cao phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam thay thế các thiết bị nhập ngoại. Đọc tiếpGiới thiệuChương trình nghiên cứu 12 »

Chương trình nghiên cứu 11

Nghiên cứu, phát triển và sở hữu công nghệ thiết kế thiết bị di động thông minh 1. Mục tiêu chung: Xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh với sự tham gia có tính đa ngành và liên ngành của các chuyên gia, góp phần thu hút và đào tạo các nhà khoa học trẻ Làm chủ các công nghệ lõi về thiết kế thiết bị di động không dây, làm tiền đề để tiến đến tự thiết kế và chế tạo các thiết bị không dây và tạo tiền đề để chuyển giao công nghệ này. Đọc tiếpGiới thiệuChương trình nghiên cứu 11 »

Chương trình nghiên cứu 10

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ chiếu sáng rắn Đọc tiếpGiới thiệuChương trình nghiên cứu 10 »

Chương trình nghiên cứu 09

Cơ sở hạ tầng và dịch vụ thông tin truyền thông cho các môi trường thông minh Đọc tiếpGiới thiệuChương trình nghiên cứu 09 »

Chương trình nghiên cứu 08

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế và các công nghệ ứng dụng trong chế tạo tầu ngầm cỡ nhỏ Đọc tiếpGiới thiệuChương trình nghiên cứu 08 »

Chương trình nghiên cứu 07

Thiết bị và công nghệ sản xuất linh hoạt điều khiển số Đọc tiếpGiới thiệuChương trình nghiên cứu 07 »

Chương trình nghiên cứu 06

Nghiên cứu vật liệu và công nghệ chế tạo các sản phẩm dệt y sinh học Đọc tiếpGiới thiệuChương trình nghiên cứu 06 »

Chương trình nghiên cứu 05

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nâng cao giá trị gia tăng của nông sản, thủy sản và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Đọc tiếpGiới thiệuChương trình nghiên cứu 05 »

Chương trình nghiên cứu 04

Nghiên cứu sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, sản xuất vật liệu thân thiện môi trường trên nền polyme Đọc tiếpGiới thiệuChương trình nghiên cứu 04 »

Chương trình nghiên cứu 03

Nghiên cứu công nghệ tái chế chất thải thu hồi vật liệu thiết bị điện và điện tử gia dụng thải Đọc tiếpGiới thiệuChương trình nghiên cứu 03 »

Chương trình nghiên cứu 02

Nghiên cứu phát triển nhiên liệu sinh học thế hệ thứ hai Đọc tiếpGiới thiệuChương trình nghiên cứu 02 »

Chương trình nghiên cứu 01

Nghiên cứu, khai thác nguồn nguyên liệu tự nhi ên có hoạt tính sinh học, CGCN phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội bền vững Đọc tiếpGiới thiệuChương trình nghiên cứu 01 »

TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN