Ngành tuyển sinh đại học Ngành tuyển sinh đại học

GIỚI THIỆU MÔ HÌNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI

- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo đại học theo các chương trình đào tạo Cử nhân có cùng thời gian thiết kế 4 năm, bao gồm Cử nhân kỹ thuật (CNKT), Cử nhân công nghệ (CNCN), Cử nhân khoa học (CNKH), Cử nhân nhóm ngành Kinh tế-quản lý và Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh.

 

mo hinh dao tao K62

Mô hình đào tạo được thực hiện từ năm học 2017-2018 (Khóa 62)

 

- Chương trình đào tạo Cử nhân kỹ thuật có mục tiêu và nội dung được xây dựng theo hướng kiến thức nền tảng cơ bản, kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích ứng tốt với lĩnh vực rộng của ngành học, chú trọng đến năng lực thiết kế và phát triển hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật. Cử nhân kỹ thuật có thể học chuyển tiếp để nhận bằng Kỹ sư hoặc Thạc sĩ.

- Chương trình đào tạo Cử nhân công nghệ (tên ngành bắt đầu bằng cụm từ Công nghệcung cấp cho người học kiến thức cơ sở chuyên môn rộng, chú trọng đến năng lực và kỹ năng thực hành nghề nghiệp, ứng dụng các giải pháp công nghệ, triển khai vận hành hệ thống và quá trình, quy trình công nghệ. Bằng Cử nhân công nghệ và bằng Cử nhân kỹ thuật có giá trị như nhau, tuy nhiên Cử nhân công nghệ cần nhiều thời gian hơn khi học chuyển tiếp để nhận bằng Kỹ sư /Thạc sĩ. Cử nhân thuộc nhóm ngành Kinh tế-Quản lý có thể học chuyển tiếp (có thi tuyển đầu vào) để nhận bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường.

- Chương trình học chuyển tiếp từ trình độ Cử nhân kỹ thuật/Cử nhân công nghệ để cấp bằng Kỹ sư được thiết kế nhằm cung cấp cho người học kiến thức chuyên môn sâu theo lĩnh vực ứng dụng của ngành học, chú trọng đến năng lực tính toán thiết kế và phát triển các giải pháp kỹ thuật trong một lĩnh vực ứng dụng của ngành học.

- Các chương trình tiên tiến được giảng dạy bằng tiếng Anh với các ngành: Cơ điện tử; Khoa học và Kỹ thuật vật liệu; Công nghệ thông tin; Điều khiển, tự động hóa và hệ thống điện; Điện tử-Viện thông và Kỹ thuật y sinh.

- Danh mục dưới đây gồm các ngành và các chương trình đào tạo trình độ cử nhân/kỹ sư cho sinh viên khóa mới (Khóa 62).

 

Danh mục ngành và chương trình đào tạo trình độ cử nhân/kỹ sư

Tên nhóm ngành Mã nhóm ngành Tên ngành Chương trình đào tạo Viện quản lý
Cơ điện tử KT11 Kỹ thuật cơ điện tử CNKT Viện cơ khí
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử CNCN
TT11 Chương trình tiên tiến Cơ điện tử CNKT
Cơ khí-Động lực KT12 Kỹ thuật cơ khí CNKT Viện cơ khí
Kỹ thuật ô tô Viện cơ khí động lực
Kỹ thuật hàng không
Kỹ thuật tàu thủy
Công nghệ chế tạo máy CNCN Viện cơ khí
Công nghệ kỹ thuật ô tô CNCN Viện cơ khí động lực
Nhiệt – Lạnh KT13 Kỹ thuật nhiệt CNKT Viện KH&CN nhiệt lạnh
Vật liệu KT14 Kỹ thuật vật liệu CNKT Viện KH&KT Vật liệu
TT14 Chương trình tiên tiến Khoa học và Kỹ thuật vật liệu CNKT
Điện tử - Viễn thông KT21 Kỹ thuật điện tử - viễn thông CNKT Viện điện tử viễn thông
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông CNCN
TT21 Chương trình tiên tiến Điện tử - viễn thông CNKT
Công nghệ thông tin KT22 Khoa học máy tính CNKT Viện Công nghệ thông tin và truyển thông
Kỹ thuật máy tính
Hệ thống thông tin
Kỹ thuật phần mềm
Truyền thông và mạng máy tính
Công nghệ thông tin CNCN
TT22 Chương trình tiên tiến: Công nghệ thông tin Việt-Nhật (tiếng Việt) / Công nghệ thông tin ICT (tiếng Anh) CNKT
Toán - Tin KT23 Toán-Tin CNKT Viện toán ứng dụng và tin học
Hệ thống thông tin quản lý
Điện - Điều khiển và Tự động hóa KT24 Kỹ thuật điện CNKT Viện Điện
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Công nghệ kỹ thuật điện CNCN
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa CNCN
TT24 Chương trình tiên tiến Điều khiển, tự động hóa và hệ thống điện CNKT
Kỹ thuật y sinh TT25 Chương trình tiên tiến Kỹ thuật y sinh CNKT Viện điện tử viễn thông
Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường KT31 Kỹ thuật sinh học / Công nghệ sinh học CNKT Viện CNSH&CNTP
Kỹ thuật hóa học Viện KT Hóa học
Kỹ thuật thực phẩm Viện CNSH&CNTP
Kỹ thuật môi trường Viện KH&CN Môi trường
Hóa học CNKH Viện KT Hóa học
Công nghệ kỹ thuật hóa học CNCN
Công nghệ thực phẩm CNCN Viện CNSH&CNTP
Kỹ thuật in KT32 Kỹ thuật in CNKT Viện KT Hóa học
Dệt-May KT41 Kỹ thuật dệt CNKT Viện dệt may – da giầy và thời trang
Công nghệ may
Sư phạm kỹ thuật KT42 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp CNKT Viện sư phạm kỹ thuật
Vật lý kỹ thuật – Kỹ thuật hạt nhân KT5 Vật lý kỹ thuật CNKT Viện vật lý kỹ thuật
Kỹ thuật hạt nhân Viện KT hạt nhân & vật lý môi trường
Kinh tế - Quản lý KQ1 Kinh tế công nghiệp Cử nhân Viện Kinh tế và quản lý
Quản lý công nghiệp
KQ2 Quản trị kinh doanh
KQ3 Kế toán
Tài chính-Ngân hàng
Ngôn ngữ Anh TA1 Tiếng Anh KHKT và công nghệ Viện Ngoại ngữ
TA2 Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế