Truy cập nội dung luôn
04 tháng 03, 2021
Là khóa học trực tuyến đầu tiên, phối hợp với trường ĐH Quốc Gia Singapore (NUS) - một trong những trường ĐH top đầu thế giới, Đại học Bách khoa Hà Nội đem đến cho sinh viên khóa học về...
> Xem thêm
Buổi giới thiệu học bổng trao đổi sinh viên trực tuyến Chương trình Erasmus + KA1 tại ĐHBK HN...
03 tháng 03, 2021
Tiếp nối thành công của các thỏa thuận Dự án Erasmus + Key Action 1, năm nay trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã hợp tác và kết nối thành công với 09 thỏa thuận đối tác tại Châu Âu trong khuôn...
> Xem thêm
Thông báo học bổng Erasmus + KA1 – Trường ĐH Masaryk (Séc)
01 tháng 03, 2021
Phòng HTĐN thông báo Chương trình học bổng Erasmus + Key action 1 trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Masaryk (Séc) và trường Đại học Bách Khoa Hà Nội do Ủy Ban Châu Âu tài trợ trong...
> Xem thêm
Thông báo học bổng Erasmus + KA1 – Trường POLITO (Ý)
01 tháng 03, 2021
Phòng HTĐN thông báo Chương trình học bổng Erasmus + Key action 1 trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Bách Khoa Torino – POLITO (Ý) và trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Chương trình do...
> Xem thêm
Thông báo học bổng trao đổi sinh viên Erasmus + KA1 với Đại học Uppsala – Thụy Điển
01 tháng 03, 2021
Phòng HTĐN thông báo học bổng Chương trình Erasmus + Key action 1 – năm học 2021-2022, hợp tác giữa hai trường: trường Đại học Uppsala – Thụy Điển và trường Đại học Bách Khoa Hà Nội do Ủy Ban...
> Xem thêm
1 2 3 ... 7 Next