Mạng lưới đối tác Mạng lưới đối tác

Hướng tới mục tiêu trở thành Đại học nghiên cứu đa lĩnh vực hàng đầu khu vực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội xác định một trong chiến lược phát triển của Trường trong giai đoạn 2017-2025 là tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác doanh nghiệp. Đến nay, mạng lưới hợp tác của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã phát triển với hơn 400 đối tác từ 36 quốc gia trên khắp các châu lục, trong đó có gần 100 đối tác thân thiết là các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức uy tín.

Mạng lưới quốc tế


Trường ĐH Bách khoa Hà Nội là thành viên của nhiều tổ chức và mạng lưới đại học quốc tế tiêu biểu trong và ngoài khu vực 

TCQT_Anh
> Xem thêm

Đối tác học thuật


Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thiết lập mối quan hệ hợp tác đa chiều về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với trên 250 cơ sở giáo dục, trường đại học, viện nghiên cứu,...

DTHT_Anh
> Xem thêm

Đối tác doanh nghiệp


Liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã ký kết hợp tác với hơn 150 các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và toàn cầu...

DTDN_Anh
> Xem thêm