Hoạt động hợp tác Hoạt động hợp tác

Xác định vai trò và vị thế của một Trường Đại học về khoa học và kỹ thuật đứng đầu cả nước, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội luôn nỗ lực đa dạng hóa các hoạt động hợp tác từ đào tạo, nghiên cứu đến chuyển giao công nghệ…, đồng thời tích cực đưa các hoạt động này tiếp tục phát triển theo chiều sâu nhằm tạo nên một môi trường học tập và nghiên cứu thực sự năng động, sáng tạo, đạt chuẩn quốc tế.

Dự Án


Trường ĐH Bách khoa Hà Nội từ lâu đã trở thành đối tác uy tín trong các dự án quốc tế được đầu tư lớn. Các dự án không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu cũng như các năng lực về quản lý, tự chủ của Trường, mà còn nâng cao vị thế và tầm ảnh hưởng của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội trong và ngoài khu vực.

TCQT_Anh
> Xem thêm

Trao đổi cán bộ


Với mục đích bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn và tìm kiếm các cơ hội hợp tác chung về nghiên cứu và đào tạo, HUST luôn mang đến những cơ hội trao đổi thiết thực cho đội ngũ cán bộ trường.

DTHT_Anh
> Xem thêm

Trao đổi sinh viên


Trường ĐH Bách khoa Hà Nội luôn nỗ lực đem lại sự đa dạng, hấp dẫn trong những chương trình trao đổi quốc tế theo cả hai chiều, đồng thời tích cực khai thác các nguồn học bổng trao đổi cho sinh viên. 

DTDN_Anh
> Xem thêm