THÔNG TIN THẦY CÔ PHỤ TRÁCH TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐHBK HÀ NỘI

Thứ tư - 26/04/2023 22:59
TƯ VẤN CHUNG VỀ TUYỂN SINH ĐHBK HÀ NỘI: Phương thức xét tuyến, Kỳ thi tư duy, xét tuyển tài năng, quy đổi điểm tiếng Anh...
TT Họ và Tên ĐT Email
1 PGS. Trần Trung Kiên 0904414441 kien.trantrung1@hust.edu.vn
2 PGS. Vũ Duy Hải 0904148306 hai.vuduy@hust.edu.vn
3 TS. Lê Đình Nam 0918991510 nam.ledinh@hust.edu.vn
4 CV. Phạm Thị Thu Hằng 0949817299 hang.pham@hust.edu.vn
5 CV. Lương Thị Thu Hiền 0388955998 hien.luongthithu@hust.edu.vn

TƯ VẤN TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐHBK HÀ NỘI
TT  (Mã TS) Tên Chương trình đào tạo Thông tin thầy/cô phụ trách tư vấn tuyển sinh
Họ và tên ĐT Email
01   (BF1) Kỹ thuật Sinh học  PGS. Trương Quốc Phong 0988793468 phong.truongquoc@hust.edu.vn 
02   (BF2) Kỹ thuật Thực phẩm  TS. Nguyễn Tiến Cường 0989443105 Cuong.nguyentien1@hust.edu.vn 
03   (BF-E12) Kỹ thuật thực phẩm (Chương trình tiên tiến)  TS. Nguyễn Tiến Cường 0989443105 Cuong.nguyentien1@hust.edu.vn 
04   (BF-E19) Kỹ thuật sinh học (Chương trình tiên tiến)  PGS. Trương Quốc Phong 0988793468 phong.truongquoc@hust.edu.vn 
05   (CH1) Kỹ thuật Hóa học  TS. Nguyễn Ngọc Tuệ 0976545519 Tue.nguyenngoc@hust.edu.vn
06   (CH2) Hóa học  TS. Nguyễn Ngọc Tuệ 0976545519 Tue.nguyenngoc@hust.edu.vn
07   (CH3) Kỹ thuật in  TS. Phùng Anh Tuân 0979379398 Tuan.phunganh@hust.edu.vn 
08   (CH-E11) Kỹ thuật Hóa dược (Chương trình tiên tiến)  TS. Đào Huy Toàn 0915898902 Toan.daohuy@hust.edu.vn
09   (ED2) Công nghệ giáo dục  TS. Nguyễn Thị Huyền 0964598604 huyen.nguyenthi2@hust.edu.vn 
10   (EE1) Kỹ thuật điện  TS. Nguyễn Nga Việt  0333 439321 viet.nguyennga@hust.edu.vn 
11   (EE2) Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa  PGS.TS. Vũ Hoàng Phương 0989258854 phuong.vuhoang@hust.edu.vn  
12   (EE-E8) Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa (Chương trình tiên tiến)  TS. Nguyễn Thanh Hường 0904466684 Huong.nguyenthanh3@hust.edu.vn 
13   (EE-E18) Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (Chương trình tiên tiến)  TS. Nguyễn Đức Tuyên  0986 509059 tuyen.nguyenduc@hust.edu.vn  
14   (EE-EP) Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt Pháp PFIEV)  TS. Nguyễn Thanh Hường 0904466684 Huong.nguyenthanh3@hust.edu.vn 
15   (ET1) Kỹ thuật Điện tử Viễn thông  PGS.TS. Nguyễn Xuân Quyền 0912255217 quyen.nguyenxuan@hust.edu.vn
PGS.TS. Hà Duyên Trung 0903459480 trung.haduyen@hust.edu.vn
PGS.TS. Nguyễn Đức Minh 0963122389 minh.nguyenduc1@hust.edu.vn
 16   (ET2) Kỹ thuật Y sinh  TS. Nguyễn Thái Hà 0904277585 ha.nguyenthai@hust.edu.vn
TS. Nguyễn Việt Dũng 0983444322 dung.nguyenviet1@hust.edu.vn
PGS. TS. Trương Quốc Phong 0988793468 phong.truongquoc@hust.edu.vn
17   (ET-E4) Kỹ thuật Điện tử Viễn thông (Chương trình tiên tiến)  TS. Phùng Thị Kiều Hà 0918 343 623 ha.phungthikieu@hust.edu.vn
18   (ET-E5) Kỹ thuật Y sinh (Chương trình tiên tiến)  TS. Nguyễn Thái Hà 0904277585 ha.nguyenthai@hust.edu.vn
TS. Nguyễn Việt Dũng 0983444322 dung.nguyenviet1@hust.edu.vn
19   (ET-E9) Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Chương trình tiên tiến)  TS. Phạm Nguyễn Thanh Loan 0983205761 loan.phamnguyenthanh@hust.edu.vn
20   (ET-E16) Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (Chương trình tiên tiến)  PGS. Trần Thị Thanh Hải 0976560526 hai.tranthithanh1@hust.edu.vn
21   (ET-LUH) Điện tử Viễn thông ĐH Leibniz Hannover (Đức)  TS. Nguyễn Tiến Hoà 0934516862 hoa.nguyentien@hust.edu.vn
22   (EM1) Quản lý năng lượng  TS. Nguyễn Hoàng Lan 0905169617 Lan.nguyenhoang@hust.edu.vn
23   (EM2) Quản lý công nghiệp  TS. Dương Mạnh Cường 0912010566 Cuong.duongmanh@hust.edu.vn  
24   (EM3) Quản trị kinh doanh  TS. Phạm Thị Kim Ngọc 0903217533  ngoc.phamthikim@hust.edu.vn
25   (EM4) Kế toán  TS. Thái Minh Hạnh 0912313731 Hanh.thaiminh@hust.edu.vn
26   (EM5) Tài chính - Ngân hàng  TS.Nguyễn Thúc Hương Giang 0983837780 giang.nguyenthuchuong@hust.edu.vn
27   (EM-E13) Phân tích kinh doanh (Chương trình tiên tiến)  TS. Hà Thị Thư Trang 0988456780 trang.hathithu@hust.edu.vn
28   (EM-E14) Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình tiên tiến)  TS. Trần Thị Hương 0975541238 huong.tranthi@hust.edu.vn
29   (EV1) Kỹ thuật Môi trường  PGS. TS. Nguyễn Đức Quảng 0918230009 quang.nguyenduc@hust.edu.vn
30   (EV2) Quản lý Tài nguyên và Môi trường  PGS. TS. Nguyễn Đức Quảng 0918230009 quang.nguyenduc@hust.edu.vn
31   (FL1) Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ  ThS. Lê Hoàng Linh 0987473330 linh.lehoang@hust.edu.vn
32   (FL2) Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế  ThS. Lê Hoàng Linh 0987473330 linh.lehoang@hust.edu.vn
33   (HE1) Kỹ thuật Nhiệt  TS. Trịnh Quốc Dũng 0963860588 dung.trinhquoc@hust.edu.vn 
34   (IT1) CNTT: Khoa học Máy tính  TS. Phạm Đăng Hải 0916537715 haipd@soict.hust.edu.vn
35   (IT2) CNTT: Kỹ thuật máy tính  PGS. Nguyễn Linh Giang 0912725672 giangnl@soict.hust.edu.vn
36   (IT-E6) Công nghệ thông tin (Việt Nhật) (Chương trình tiên tiến)  TS. Đinh Thị Hà Ly 0972001326 lydth@soict.hust.edu.vn
37   (IT-E7) Công nghệ thông tin (Global ICT)  (Chương trình tiên tiến PGS. Trương Thị Diệu Linh 0949455961 linhtd@soict.hust.edu.vn
38   (IT-E10) Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo - DS&AI (Chương trình tiên tiến)  TS. Đặng Tuấn Linh 0932538815 linhdt@soict.hust.edu.vn
39   (IT-E15) An toàn không gian số - Cyber Security(Chương trình tiên tiến)  PGS. Trần Quang Đức 0942481255 ductq@soict.hust.edu.vn
40   (IT-EP) Công nghệ thông tin (Việt Pháp) (Chương trình tiên tiến)  TS. Vũ Thị Hương Giang 0766016898 giangvth@soict.hust.edu.vn
41   (ME1) Kỹ thuật Cơ điện tử  TS. Nguyễn Thành Hùng 0936220198 hung.nguyenthanh@hust.edu.vn
42   (ME2) Kỹ thuật Cơ khí  TS. Lê Đức Độ 0915331881 Do.leduc@hust.edu.vn
43   (ME-E1) Kỹ thuật Cơ điện tử (Chương trình tiên tiến)  TS. Nguyễn Hải Sơn 0983606930 Son.nguyenhai@hust.edu.vn
44   (ME-LUH) Cơ điện tử ĐH Leibniz Hannover (Đức)  TS. Nguyễn Hải Sơn 0983606930 Son.nguyenhai@hust.edu.vn
45   (ME-NUT) Cơ điện tử ĐH Nagaoka (Nhật Bản)  TS. Nguyễn Hải Sơn 0983606930 Son.nguyenhai@hust.edu.vn
46   (ME-GU) Cơ khí Chế tạo máy ĐH Griffith (Úc)  TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền 0988778190 huyen.nguyenthingoc@hust.edu.vn
47   (MI1) Toán Tin  TS. Nguyễn Cảnh Nam 097 3941221 nam.nguyencanh@hust.edu.vn
48   (MI2) Hệ thống thông tin quản lý  TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 0988833575 huyen.nguyenthithanh@hust.edu.vn 
49   (MS1) Kỹ thuật Vật liệu  PGS. Phạm Mai Khánh 0983030011 khanh.phammai@hust.edu.vn
PGS. Phạm Quang 0888039303 quang.pham@hust.edu.vn
TS. Hoàng Văn Vương 0986888523 vuong.hoangvan@hust.edu.vn
50   (MS2) Chương trình Kỹ thuật vi điện tử và công nghệ Nano  PGS.TS. Nguyễn Văn Quy 0926614028 Quy.nguyenvan@hust.edu.vn
TS. Tô Thanh Loan 0968963815 loan.tothanh@hust.edu.vn
51   (MS3) Công nghệ vật liệu polyme và compozit  PGS. Nguyễn Thanh Liêm 0913219791 liem.nguyenthanh@hust.edu.vn
52   (MS-E3) Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (Chương trình tiên tiến)  PGS. Phạm Mai Khánh 0983030011 khanh.phammai@hust.edu.vn
PGS. Phạm Quang 0888039303 quang.pham@hust.edu.vn
TS. Hoàng Văn Vương 0986888523 vuong.hoangvan@hust.edu.vn
53   (PH1) Vật lý kỹ thuật  GS. Nguyễn Hữu Lâm 0989096174 lam.nguyenhuu@hust.edu.vn
PGS. Đăng Đức Vượng 0912970551 vuong.dangduc@hust.edu.vn
PGS. Nguyễn Công Tú 0985450355 tu.nguyencong@hust.edu.vn
PGS. Nguyễn Văn Hồng 0338162168 hong.nguyenvan@hust.edu.vn
PGS. Lương Hữu Bắc 0973234820 bac.luonghuu@hust.edu.vn
54   (PH2) Kỹ thuật hạt nhân  TS. Nguyễn Văn Thái 0967405962 thai.nguyenvan@hust.edu.vn
TS. Nguyễn Tất Thắng 0966036278 thang.nguyentat@hust.edu.vn
TS. Trần Thùy Dương 0977866870 duong.tranthuy@hust.edu.vn
55   (PH3) Vật lý Y khoa 

 
TS. Nguyễn Văn Thái 0967405962 thai.nguyenvan@hust.edu.vn
TS. Nguyễn Tất Thắng 0966036278 thang.nguyentat@hust.edu.vn
TS. Trần Thùy Dương 0977866870 duong.tranthuy@hust.edu.vn
56   (TE1) Kỹ thuật Ô tô   PGS.TS   Đàm Hoàng Phúc 0932367577 Phuc.damhoang@hust.edu.vn
 57   (TE2) Kỹ thuật Cơ khí động lực  PGS. TS. Trần Xuân Bộ 0914785386 bo.tranxuan@hust.edu.vn
PGS. TS. Ngô Văn Hệ 0379482746 he.ngovan@hust.edu.vn
58   (TE3) Kỹ thuật Hàng không  PGS. Hoàng Thị Kim Dung 0949737767 Dung.hoangthikim@hust.edu.vn  
59   (TE-E2) Kỹ thuật Ô tô (Chương trình tiên tiến)   Nguyễn Thế Lương 0962886464 luong.nguyenthe@hust.edu.vn
60   (TE EP) Cơ khí hàng không (Chương trình Việt Pháp PFIEV)  PGS. Hoàng Thị Kim Dung 0949737767 Dung.hoangthikim@hust.edu.vn  
61    (TX1) Công nghệ Dệt May  TS. Vũ Mạnh Hải 0902263326 Hai.vumanh@hust.edu.vn
62    (TROY-BA) Quản trị kinh doanh ĐH Troy (Hoa Kỳ)  TS. Nguyễn Vũ Thắng 0916987468 thang.nguyenvu@hust.edu.vn
63    (TROY-IT) Khoa học máy tính ĐH Troy (Hoa Kỳ)  TS. Nguyễn Vũ Thắng 0916987468 thang.nguyenvu@hust.edu.vn

Tác giả: Phạm Thanh Huyền

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây