Vay vốn Vay vốn

Vay vốn
11 tháng 07, 2016
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng dành cho sinh viên (Theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của TT Chính phủ) 1. Đối tượng được vay vốn Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...
> Xem thêm
1