Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung: Quy định về trình tự, thủ tục chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước dưới dạng tài sản vô hình. 

Thong-tu-15_2014_TT_BKHCN.doc/

Thong-tu-15_2014-Phu-luc.doc

 

Số hiệu 15/2014/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành: Bộ KH&CN
Loại văn bản Thông tư
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 13/06/2014

Thời gian bắt đầu hiệu lực

 

 

01/08/2014