Tin tức

Quay lại

Nâng cao chất lượng giáo dục đại học: Ngân hàng Thế giới tài trợ Trường ĐHBK Hà Nội 45 triệu USD

Trường ĐHBK Hà Nội, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Nông nghiệp Việt Nam là 3 trường đại học được lựa chọn để thực hiện dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học” (SAHEP) được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (WB) với tổng số tiền 155 triệu USD. Trong đó khoản tín dụng dành cho Trường ĐHBK Hà Nội là 50 triệu USD. 

SAHEP được xây dựng với mục tiêu tăng cường năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học ở các trường đại học đã tự chủ, qua đó tăng cường năng lực của hệ thống giáo dục đại học quốc gia. Theo đó, hơn 150 nghìn sinh viên và 3.900 cán bộ giảng dạy của ba trường đại học trên sẽ được hưởng lợi từ những khoản đầu tư trên. Khoảng 600 nghìn sinh viên và 27 nghìn giảng viên từ các cơ sở giáo dục đại học khác cũng sẽ được tiếp cận nguồn tài nguyên học tập nghiên cứu phong phú, thông qua quyền truy cập vào thư viện điện tử dùng chung đặt tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

 Nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ, giảng viên  

Với mức đầu tư 50 triệu USD, trong đó vốn vay Ngân hàng thế giới là 45 triệu USD, vốn đối ứng của Trường ĐHBK Hà Nội là 5 triệu USD, Tiểu dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục Đại học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội” được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Mục tiêu của tiểu dự án nhằm "phát triển Trường ĐHBK Hà Nội thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu trong nước về khoa học và công nghệ; Tập trung các nguồn lực nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu; Hiệu quả trong phát triển khoa học và công nghệ ở các lĩnh vực ưu tiên then chốt; Hỗ trợ đổi mới cơ chế hoạt động tự chủ toàn diện và bền vững".

Tiểu dự án gồm 4 hợp phần gồm: (1) Tăng cường năng lực giảng dạy trong lĩnh vực Điện - Điện tử - Cơ điện tử và Công nghệ Vật liệu; (2) Tăng cường năng lực nghiên cứu trong các lĩnh vực Điện - Điện tử - Cơ điện tử và Công nghệ vật liệu; (3) Tăng cường năng lực quản trị đại học; (4) Quản lý dự án, được thực hiện trong 4 năm (từ 2017 đến 2021). 

Nâng cao chất lượng đào tạo của Trường

Với vị thế là trường đại học đầu ngành lĩnh vực khoa học – công nghệ tại Việt Nam, nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình khi được chọn để thực hiện dự án SAHEP, Trường ĐHBK Hà Nội cam kết sẽ sử dụng nguồn vốn này một cách hiệu quả và có trách nhiệm với tầm nhìn “Trở thành một đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực với nòng cốt là kỹ thuật và công nghệ, tác động quan trọng vào phát triển nền kinh tế tri thức và góp phần gìn giữ an ninh, hòa bình đất nước, tiên phong trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam”.


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T07
28
Đăng ký lớp kỳ I năm học 2017 - 2018