Tin tức

Quay lại

Trường ĐHBK Hà Nội: Đánh giá nội bộ chất lượng các chương trình đào tạo theo chuẩn Quốc gia và AUN-QA

Trong kế hoạch năm học 2018-2019, 04 chương trình đào tạo (CTĐT) gồm: Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật Cơ khí động lực và Kỹ thuật Sinh học đã hoàn thành hồ sơ tự đánh giá cuối Quý I năm 2019 theo tiêu chuẩn AUN-QA và tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo do Bộ GD&ĐT ban hành theo Thông tư 04/2016/TT-BGDÐT. Theo đó, ngày 9/4/2019, Trường đã ký Quyết định số 834/QĐ-ĐHBK-QLCL thành lập Tổ công tác do PGS Trần Văn Tớp - Phó Hiệu trưởng chủ trì triển khai đánh giá chất lượng nội bộ cho 04 CTĐT trên từ ngày 3 đến ngày 15/5/2019.

Đoàn đánh giá làm việc với cán bộ chủ chốt Viện CNSH&CNTP

Quá trình đánh giá được tổ chức thực hiện nghiêm túc với nội dung và trình tự tuân thủ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT cũng như của Tổ chức AUN-QA. Sau khi nghiên cứu báo cáo tự đánh giá và hồ sơ do các Viện cung cấp, các chuyên gia triển khai đánh giá tại chỗ, các hoạt động đánh giá cụ thể như sau:

  1. Đánh giá về cơ sở vật chất và các tiện ích cấp trường hỗ trợ người học,, gồm: Thư viện, Ký túc xá, Trung tâm Y tế, Trung tâm Thể thao – Văn hóa và một số phòng học/giảng đường;
  2. Đánh giá cơ sở vật chất phục vụ đào tạo tại các Viện: Phòng thí nghiệm, Phòng thực hành và nghiên cứu (về quản lý và vận hành trang thiết bị cùng các tài trợ từ doanh nghiệp và Nhà nước, quản lý PTN, quy định và hướng dẫn trong PTN, an toàn cháy nổ…);
  3. Báo cáo về hoạt động của đơn vị đào tạo: Lãnh đạo Viện trình bày bằng tiếng Anh;
  4. Phỏng vấn cán bộ chủ chốt của Viện về nhận thức các chủ trương của Nhà trường, Viện đào tạo và CTĐT (nội dung và mối liên hệ mục tiêu đào tạo, triết lý giáo dục, chuẩn đầu ra, cải tiến của CTĐT, nhu cầu xã hội, kết nối nhà tuyển dụng và hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo: cập nhật kiến thức, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, …);
  5. Phỏng vấn cán bộ hỗ trợ CTĐT (Phục vụ giảng dạy, công tác văn phòng Viện và các Phòng, Ban liên quan);
  6. Phỏng vấn các giảng viên và nghiên cứu viên;
  7. Phỏng vấn các sinh viên hiện đang theo học các CTĐT từ năm thứ nhất đến năm thứ năm;
  8. Phỏng vấn các cựu sinh viên đã tốt nghiệp CTĐT trong 10 năm trở lại;
  9. Phỏng vấn các nhà tuyển dụng;
  10. Đoàn đánh giá duyệt lại hồ sơ báo cáo tự đánh giá của CTĐT và làm rõ các vấn đề với Lãnh đạo Viện cùng Trưởng nhóm viết báo cáo.

Đoàn đánh giá làm việc với Thư viện Tạ Quang Bửu 

Như vậy, gắn liền với chiến lược phát triển của Trường, nhiệm vụ đảm bảo chất lượng các CTĐT hiện nay được đặc biệt quan tâm nhằm đảm bảo mục tiêu đào tạo theo chuẩn đầu ra và tăng cường hội nhập quốc tế với phương châm “lấy người học làm chủ thể”. Quy trình tự đánh giá và đánh giá nội bộ toàn bộ các CTĐT đại học, sau đại học sẽ được xây dựng, thực hiện theo chuẩn quốc gia và quốc tế, đảm bảo không ngừng cải tiến cũng như nâng cao chất lượng.

Trong thời gian tới, Luật Giáo dục đại học sửa đổi sẽ có hiệu lực từ 01/7/2019, việc đánh giá chất lượng nội bộ và đánh giá ngoài các hoạt động trong Trường sẽ không chỉ giới hạn trong phạm vi các CTĐT mà gắn liền với hệ thống quản lý theo chức năng, nhiệm vụ và quy chế tổ chức hoạt động của Trường. Trên cơ sở đó, hoạt động quản lý chất lượng sẽ được đẩy mạnh nhằm không ngừng đánh giá, cải tiến, nâng cao hiệu quả, chất lượng các quy trình quản lý và phục vụ.

Phòng Quản lý chất lượng


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
23
Ký MOU giữa Hiệp Hội Kế toán Công chứng ÚC và Viện KTQL