Tin tức

Quay lại

Thông tin, liên hệ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi và cập nhật các hoạt động hợp tác đối ngoại mới nhất của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông qua địa chỉ Facebook của phòng Hợp tác đối ngoại – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Phân công công tác của Phòng Hợp tác đối ngoại

TS. Phùng Lan Hương

Trưởng phòng | huong.phunglan@hust.edu.vn

Phụ trách phát triển hợp tác với các đối tác:

  • Mạng lưới ASEA-UNINET, AOUTULE
  • Các đối tác từ Áo, Đức, Nhật Bản và đối tác trong nước

 

TS. Bùi Thị Ngọc Thủy

Phó trưởng phòng | thuy.buithingoc@hust.edu.vn

Phụ trách phát triển hợp tác với các đối tác:

  • Mạng lưới UK-VN HEP, CASE, USAID
  • Các đối tác từ VQ Anh, Ireland, châu Phi

 

TS. Trần Tuấn Vũ

Phó trưởng phòng | vu.trantuan@hust.edu.vn

Phụ trách phát triển hợp tác với các đối tác:

  • Mạng lưới AUF, AUN/SEEDNet, SHARE
  • Các đối tác châu Âu (trừ Áo, Đức, Vương quốc Anh, Ireland)

 

Phó trưởng phòng 3

Phụ trách phát triển hợp tác với các đối tác:

  • Mạng lưới SEATUC, P2A, GMSARN
  • Các đối tác từ châu Đại dương, châu Á (trừ Nhật Bản)

 

ThS. Nguyễn Mai Chi

Chuyên viên | chi.nguyenmai@hust.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Hồng Hạnh

Chuyên viên | hanh.nguyenthihong@hust.edu.vn

 

ThS. Thái Linh Thu

Chuyên viên | thu.thailinh@hust.edu.vn

 

ThS. Trần Vũ Hương Trà

Chuyên viên | tra.tranvuhuong@hust.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Minh Hoàng

Chuyên viên | hoang.nguyenminh@hust.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Xuân Hòa

Chuyên viên | hoa.nguyenxuan@hust.edu.vn

 

CN. Trịnh Thị Thùy Linh

Chuyên viên | linh.trinhthithuy@hust.edu.vn

 

CN. Nguyễn Thị Phượng

Chuyên viên | phuong.nguyenthi1@hust.edu.vn

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Hợp tác đối ngoại – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Email: htdn@hust.edu.vn

Facebook: External Affairs Office – Hanoi University of Science and Technology

SĐT: (+84) 24 3869 3796