Tin tức

Quay lại

Thông báo lịch đăng ký học tập học kỳ 20161 của K60

Phòng Đào tạo Đại học thông báo

Hiện tại do chưa có kết quả phân ngành K60 nên lịch đăng ký học tập của K60 sẽ được mở từ ngày 15/08/2016.

Chú ý: Sinh viên K60 từ kỳ 20161 sẽ phải tự đăng ký học tập trên trang http://sis.hust.edu.vn, các em dựa theo chương trình đào tạo chuẩn của kỳ trên trang SIS, sau đó dựa theo định hướng xếp lớp phần ghi chú của từng mã lớp mở để đăng ký.


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T07
21
Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2019