Tin tức

Quay lại

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng

Ngày 12/01/2018, tại Hội trường tầng 10, tòa nhà Tạ Quang Bửu, Đảng ủy Trường ĐHBK Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS Trần Văn Tớp – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh: “Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Bốn Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, quan trọng của đất nước”.

PGS Nguyễn Viết Thông trình bày nội dung cơ bản của các Nghị quyết Trung ương 6

Tại Hội nghị, PGS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã trình bày những nội dung cơ bản của 4 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 6 gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Đặc biệt, PGS Nguyễn Viết Thông đã phân tích cụ thể mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện hai Nghị quyết số 18, 19 liên quan trực tiếp về tổ chức và hoạt động đến các đơn vị sự nghiệp công lập như Trường ĐHBK Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Trường, PGS Trần Văn Tớp bày tỏ lòng cảm ơn đến PGS Nguyễn Viết Thông đã truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Đồng thời, Phó Hiệu trưởng vui mừng thông báo, sau một năm thực hiện cơ chế tự chủ, Trường ĐHBK Hà Nội đã chủ động, tích cực đổi mới tổ chức và hoạt động theo đúng tinh thần Nghị quyết 19 nêu và bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định như: thực hiện tổ chức lại một số đơn vị, giảm 2 đơn vị đầu mối: chuyển biên chế 3 văn phòng (Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên) về phòng Hành chính Tổng hợp; sáp nhập Ban quản trị các tòa nhà cao tầng về Phòng Quản trị. Năm 2017, Trường tinh giảm 41 người so với cuối năm 2016 (-2,1%). Cơ cấu đội ngũ cán bộ dịch chuyển theo hướng tích cực với việc tăng tỉ lệ cán bộ giảng dạy, giảm tỉ lệ cán bộ phục vụ giảng dạy và cán bộ hành chính, phù hợp với chiến lược phát triển của Trường.


Hội nghị đã giúp toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường nắm được nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đồng thời vận dụng vào thực tiễn công việc, để Nghị quyết thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.


Bài và ảnh: Vũ Thơm


First Demo Spring Mvc tạm thời không có.