Thông tin ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS/PGS Thông tin ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS/PGS

1. ỨNG VIÊN GIÁO SƯ

STT Đơn vị công tác Họ và Tên Thông tin chi tiết
1 Viện Vật lý Kỹ thuật Vũ Ngọc Tước TẠI ĐÂY
2 Viện Kỹ thuật Hóa học Lê Minh Thắng TẠI ĐÂY
3 Viện ITIMS Nguyễn Đức Hòa TẠI ĐÂY
4 Viện Điện tử - Viễn thông Vũ Văn Yêm TẠI ĐÂY
5 Viện Cơ khí Lê Minh Quý TẠI ĐÂY
6 Viện Kỹ thuật hóa học Nguyễn Khánh Diệu Hồng TẠI ĐÂY

 

2. ỨNG VIÊN PHÓ GIÁO SƯ

STT Đơn vị công tác Họ và Tên Thông tin chi tiết
1 Viện ITIMS Bùi Thị Hằng TẠI ĐÂY
2 Viện ITIMS Đặng Thị Thanh Lê TẠI ĐÂY
3 Viện Vật lý Kỹ thuật Trần Minh Hiếu TẠI ĐÂY
4 Viện Vật lý kỹ thuật Lương Hữu Bắc TẠI ĐÂY
5 Viện MICA Vũ Hải TẠI ĐÂY
6 Viện Kỹ thuật Hóa học Vũ Đình Tiến TẠI ĐÂY
7 Viện Kỹ thuật Hóa học Vũ Hồng Thái TẠI ĐÂY
8 Viện Kỹ thuật Hóa học Trần Vĩnh Hoàng TẠI ĐÂY
9 Viện Kỹ thuật Hóa học Đặng Trung Dũng TẠI ĐÂY
10 Viện Cơ khí Động lực Vũ Đình Quý TẠI ĐÂY
11 Viện Cơ khí động lực Ngô Văn Hệ TẠI ĐÂY
12 Viện Cơ khí Bùi Hải Lê TẠI ĐÂY
13 Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Nguyễn Hoàng Việt TẠI ĐÂY
14 Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Trần Vũ Diễm Ngọc TẠI ĐÂY
15 Viện Tiên tiến khoa học và công nghệ Nguyễn Duy Cường TẠI ĐÂY
16 Viện Tiên tiến khoa học và công nghệ Phạm Hùng Vượng TẠI ĐÂY
17 Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thân Quang Khoát TẠI ĐÂY
18 Viện Kỹ thuật Hóa học Vũ Hoàng Tùng TẠI ĐÂY
19 Viện Điện tử - Viễn thông Trần Quang Vinh TẠI ĐÂY
20 Viện Cơ khí Trương Hoành Sơn TẠI ĐÂY
21 Viện Cơ khí Động lực Nguyễn Thế Lương TẠI ĐÂY
22 Viện Vật lý kỹ thuật Nguyễn Thanh Phương TẠI ĐÂY
23 Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Phạm Quang TẠI ĐÂY
24 Viện Toán ứng dụng và Tin học Nguyễn Thị Toàn TẠI ĐÂY
25 Viện MICA Đào Trung Kiên TẠI ĐÂY
26 Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ Đào Xuân Việt TẠI ĐÂY
27 Viện Điện Nguyễn Đức Huy TẠI ĐÂY
28 Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ Nguyễn Đức Trung Kiên TẠI ĐÂY
29 Viện Điện Nguyễn Huy Phương TẠI ĐÂY
30 Viện Điện Bạch Quốc Khánh TẠI ĐÂY
31 Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ Nguyễn Đức Dũng TẠI ĐÂY

TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN