Thông báo: Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2016-2017 cho các khóa K57-60
11 tháng 08, 2016
Sinh viên các khoá K57 – K60 đăng ký lớp cho học kỳ 1 năm học 2016-2017 trực tuyến trên hệ SIS tại địa chỉ   http://sis.hust.edu.vn   (đăng nhập với tài khoản được cấp) theo hướng dẫn...
> Xem thêm
Previous 1 ... 4 5 6
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T09
20
Khóa đào tạo Công nghệ Điện hạt nhân JINED 2019