Thông báo lịch đăng ký học tập học kỳ 20161 của K60
11 tháng 08, 2016
Phòng Đào tạo Đại học thông báo Hiện tại do chưa có kết quả phân ngành K60 nên lịch đăng ký học tập của K60 sẽ được mở từ ngày 15/08/2016. Chú ý: Sinh viên K60 từ kỳ 20161 sẽ phải tự đăng...
> Xem thêm
Thông báo: Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2016-2017 cho các khóa K57-60
11 tháng 08, 2016
Sinh viên các khoá K57 – K60 đăng ký lớp cho học kỳ 1 năm học 2016-2017 trực tuyến trên hệ SIS tại địa chỉ   http://sis.hust.edu.vn   (đăng nhập với tài khoản được cấp) theo hướng dẫn...
> Xem thêm
Previous 1 ... 4 5 6
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T06
18
Triển lãm và tổng kết Hội nghị sinh viên NCKH 2019-2020