Chế độ chính sách dành cho sinh viên
02 tháng 11, 2016
Theo thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày...
> Xem thêm
Biểu mẫu dành cho sinh viên xin xác nhận của Trường
02 tháng 11, 2016
Các biểu mẫu dành cho sinh viên xin thủ tục xác nhận của Trường
> Xem thêm
Thông báo về kế hoạch làm lại thẻ sinh viên học kỳ I năm học 2016-2017
27 tháng 10, 2016
Đối tượng làm thẻ: Sinh viên hệ đào tạo chính qui các khóa (trừ sinh viên K61 Nhà trường sẽ tổ chức đợt riêng).
> Xem thêm
Thông báo lịch đăng ký học tập học kỳ 20161 của K60
11 tháng 08, 2016
Phòng Đào tạo Đại học thông báo Hiện tại do chưa có kết quả phân ngành K60 nên lịch đăng ký học tập của K60 sẽ được mở từ ngày 15/08/2016. Chú ý: Sinh viên K60 từ kỳ 20161 sẽ phải tự đăng...
> Xem thêm
Thông báo: Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2016-2017 cho các khóa K57-60
11 tháng 08, 2016
Sinh viên các khoá K57 – K60 đăng ký lớp cho học kỳ 1 năm học 2016-2017 trực tuyến trên hệ SIS tại địa chỉ   http://sis.hust.edu.vn   (đăng nhập với tài khoản được cấp) theo hướng dẫn...
> Xem thêm
Previous 1 ... 3 4 5
First Demo Spring Mvc tạm thời không có.